Learning by Using – LBU2 (2021)

Laatst gecontroleerd op:
20 april 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is het gebruiken van en het ervaring opdoen met twaalf uitstootvrije vrachtwagens op transport- en chauffeursniveau.

Doel

Het project is een proeftuin waarvoor twaalf uitstootvrije vrachtwagens worden aangeschaft. Tijdens dit project worden er gegevens verzameld over het bereik, de kosten en de inzetbaarheid van de vrachtwagens. Ook moet het project nieuwe gebruikers overtuigen over de mogelijkheden van uitstootvrije vrachtwagens.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Het investeren in uitstootvrije vrachtwagens met verschillende gebruikers (vijf 16-tons bakwagens, zes 19-tons bakwagens en een 50-tons trekker);
  • Het verzamelen, verwerken en onderzoeken van voertuiggegevens en kosten;
  • Het verzamelen, verwerken en onderzoeken van gebruikservaringen op zowel transportniveau als op chauffeurs- en plannersniveau;
  • Actieve kennisdeling over het gebruik van uitstootvrije vrachtwagens met mogelijke toekomstige gebruikers aan het einde van het project om twijfel weg te halen.

Van de 12 begrote trucks zijn er inmiddels 8 in gebruik en 3 in bestelling. Deze trucks worden in de komende maanden afgeleverd. Ook is er gestart met de dataverzameling door een 0-meting bij gebruikers en het uitlezen van het laden/ontladen van de batterijen in relatie tot gereden afstanden en het gewicht van de truck. 

Externe ontwikkelingen en vooruitblik

Laadinfrastructuur lijkt een steeds grotere uitdaging te gaan vormen in combinatie net het overvolle elektriciteitsnet. Met name de elektrische vermogens nodig voor het laden van elektrische vrachtwagens zijn een uitdaging. Qua onderhoud is gebleken dat wanneer een truck een storing heeft het relatief lang kan duren voordat de oorzaak is achterhaald. Verder worden de trucks als positief ervaren en worden deze ook steeds beter. De verwachting is dat alle trucks dit jaar nog worden aangeschaft, zodat het project binnen de gestelde periode kan worden afgerond.

Bent u tevreden over deze pagina?