Proeftuin Lightmotion Bike Amsterdam (2019)

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2024
Gepubliceerd op:
14 juli 2020

Nationaal, regionaal en lokaal beleid voor de elektrificatie van Light Electric Vehicles (LEV) en Personalized Light Electric Vehicles (PLEV) krijgt door Klimaatakkoord, Mobiliteits- en Logistieke actieplannen extra stimulans. Tot nu toe is er weinig aandacht voor de behoefte van
eindgebruikers/consumenten voor laadinfrastructuur LEV/PLEV in de openbare ruimte. E.e.a. gebaseerd op conclusies uit 2013 dat de behoefte aan openbare laadvoorzieningen gering is. Nu de hoeveelheid LEV en PLEV voertuigen komende jaren exponentieel gaat toenemen en technologische ontwikkelingen micro-payments mogelijk maken acht het Consortium dit het juiste moment een proeftuin aanpak voor openbare laadvoorzieningen in combinatie met onderzoek naar eindgebruikers/consumenten gedrag te starten.

Doel

Het Project heeft tot doel om enerzijds LEV/PLEV laadinfrastructuur door te ontwikkelen met (gesimuleerde) betalingsfunctie en deze te plaatsen in de proeftuin omgeving; anderzijds om binnen de proeftuin omgeving onderzoek te doen naar eindgebruikers/consumenten gedrag (o.a. behoeften, prijs-elasticiteit) en business modelling o.b.v. multi-stakeholder analyse.

Korte omschrijving van de activiteiten

De lead voor ontwikkel- en plaatsingsactiviteiten voor het Project ligt bij Lightwell: Penvoering, ontwerp en levering van de oplaadpunten, en elektrotechnische en systeem integratie werkpakketten liggen bij Lightwell. De onderzoek werkpakketten consumentengedrag en business modelling worden door Hogeschool van Amsterdam (HvA) ingevuld.

Locaties

Amsterdam (Marineterrein)

Deelnemers

Naam deelnemer / Type organisatie / Rol in project

  • Lightwell B.V., MKB onderneming Penvoerder, Projectmanagement, Systeemontwerp en -integratie
  • Hogeschool van Amsterdam, Onderzoeksinstelling Eigenaar gebouwen en gronden, onderzoekspartner (1) consumenten / gebruikers en (2) business modelling

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?