MEC Zero-emission value chain for inlandwaterway transport (2019)

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2024
Gepubliceerd op:
22 juli 2020

Het doel van dit proeftuinproject is het functioneren van de uitwisselbare modulaire batterijcontainers en het daaraan verbonden innovatieve logistieke concept in een realistische gebruiksomgeving te demonstreren.

Doel

Dit project is afgerond.

Het doel van dit proeftuinproject was het functioneren van de uitwisselbare modulaire batterijcontainers en het daaraan verbonden innovatieve logistieke concept in een realistische gebruiksomgeving te demonstreren. De benodigde operatie in de dagelijkse praktijk is uitvoerig getest. Hierdoor vormt deze proeftuin een showcase voor toekomstige vergelijkbare investeringsprojecten en kan de Nederlandse binnenvaartsector in de nabije toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof.

Korte omschrijving van de activiteiten

Voor de praktijkdemonstratie zijn drie marine-proof, gestandaardiseerde batterijcontainers aangeschaft die op de route Alpherium-Moerdijk worden ingezet voor vervoer van containers van launching customer Heineken. Tevens is één docking station gerealiseerd om het wisselen, het opladen en het inzetten van de batterijcontainers voor netstabilisatie te demonstreren.


Voor de het leveren van de energie voor de schepen is een nieuw bedrijf opgericht per juni 2020: Zero Emission Services BV. Deze heeft een contract uitgewerkt met ZES, de eerste klant CCT en Heineken die export containers vervoeren wil. Na een intensief RFQ proces zijn de eerste verwisselbare batterij containers (ook wel ZESpacks genoemd) geleverd en in bedrijf gesteld. Na een (bouw)vergunningstraject is ook het eerste laadstation in Alphen aan den Rijn afgerond en in bedrijf genomen. In September 2021 is het eerste schip gecertificeerd voor het varen met verwisselbarebatterij containers. Dit schip (de Alphenaar) vaart op de route Alpherium-Moerdijk en gebruikt twee batterij containers. Alle energie die via de batterij containers wordt geleverd vervangt het gebruik van diesel olie en verminderd de CO2 uitstoot, Nox uitstoot en de pm uitstoot.

Locaties

Alphen aan den Rijn-Rotterdam, Alphen aan den Rijn-Antwerpen, ’s-Hertogenbosch-Rotterdam

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Wärtsilä Netherlands B.V. Grote onderneming Penvoerder
ENGIE Ventures & Integrated Solutions B.V. Grote onderneming Deelnemer
Havenbedrijf Rotterdam N.V. Grote onderneming Deelnemer
Combined Container Barging B.V. Middelgrote onderneming Deelnemer
BCTN B.V. Grote onderneming Deelnemer
Heineken Nederland B.V. Grote onderneming Deelnemer

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?