PDB - Doorontwikkeling naar Opschaling Geavanceerde Biobrandstoffen en andere Hernieuwbare Brandstoffen (2021)

Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2022
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van deze vernieuwingsgroep is het vergroten de investeringsbereidheid voor uitbreiding van bioraffinage door meer beleidszekerheid, het versterken van vraagmarkten, meer vertrouwen in energiezuinige biogrondstofketens en versterking van transparantie naar gebruikers.

Doel

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Allereerst werkt het Platform aan het ontwikkelen aan inzichten en kennis voor het vergroten van de grondstoffenbasis. Dit geeft zicht op duurzame biogrondstofketens die kunnen opschalen voor biorefineries;
  • Ten tweede gaat het om de verdere versterking van de vraagkant zoals het wegnemen van belemmeringen voor inzet van (hoge) blends hernieuwbare brandstoffen in met name wegvervoer, binnenvaart en zeevaart;
  • Ten derde wil het Platform bijdragen met analyses aan het vergoten van beleidszekerheid en voor strategievorming. Een belangrijk onderdeel vormt de actieve monitoring van CO2-emissiereductiedoelen voor mobiliteit wat zicht geeft op de benodigde volumes in wegtransport, scheep- en luchtvaart voor beleid en markt. Ook het stimuleren van synergiën met productie voor groene chemie en circulaire ketens leidt tot marktontwikkeling van meerdere waardenketens wat bijdraagt aan het creëren van marktperspectieven;
  • Tot slot, blijven het stimuleren van een actieve ledenbasis, ontwikkelingen van allianties en overleg met de overheid een belangrijk onderdeel van de activiteiten.

Locaties

Bureau-activiteiten vinden plaats vanuit Amsterdam, oriëntatie van activiteiten is Nederland.

Deelnemer

Naam deelnemer Type organisatie
Platform Duurzame Biobrandstoffen Niet-gouvernementele organisatie
Bent u tevreden over deze pagina?