Proeftuin waterstof-Elektrische Binnenvaart Bouwtransport - PEBB (2019)

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020
Gepubliceerd op:
22 juli 2020

De concrete gezamenlijke projectdoelstelling voor dit DKTI-project is het ontwikkelen en testen van een ‘proeftuin’ waarin 2 hybride (elektrisch-waterstof range extender) aangedreven binnenvaartuigen (duwboten) zo efficiënt mogelijk worden ingezet in de bestaande logistieke planning van de twee investeerders in grond- en afvaltransport tussen steden liggend aan het Noordzeekanaal, Het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Doel

Korte omschrijving van de activiteiten

In de experimentele ontwikkelingsfase van het project wordt ontwikkeld aan de benodigde technologie om een bestaande en nieuwe duwboot waterstof-elektrisch aan te kunnen drijven en aan de logistieke planningssoftware om de boten optimaal in te zetten in de operatie. Parallel hieraan worden de vaartuigen en software gebouwd, opgeleverd en gefaseerd in gebruik genomen in de proeftuin voor praktijkexperimenten en demonstratie.

Locaties

Amsterdam, Den Haag, Hattem

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Zoev City B.V. Klein bedrijf Penvoerder en investeerder in retrofit waterstof-elektrisch aangedreven duwboot
Mokum Mariteam B.V. Klein bedrijf Investeerder in nieuwe waterstof-elektrisch aangedreven duwboot
H2Consultancy B.V. Klein bedrijf R&D-partner gespecialiseerd in ontwikkeling van waterstofbrandstofcel technologie Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek
TNO Onderzoeks-organisatie Onderzoeksinstelling, ondersteunt in R&D naar waterstof brandstofcel aandrijflijnen, simulaties voor optimale opstelling en inzet en optimalisatie logistieke software
Bouwaanvoerders B.V. Klein bedrijf R&D-partner gespecialiseerd in bouw-logistieke planningssoftware
Havenbedrijf Amsterdam N.V. Groot bedrijf Locatie deel proeftuinevaluatie, onderzoek naar optimalisatie waterstof-elektrische logistiek infrastructuur

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?