2020 activiteiten Platform Duurzame Biobrandstoffen (2019)

Laatst gecontroleerd op:
4 augustus 2023
Gepubliceerd op:
21 juli 2020

Binnen deze urgente context heeft Platform Duurzame Biobrandstoffen als missie vraag naar en aanbod van duurzame biobrandstoffen te versnellen die per direct de CO2-uitstoot in vervoer verlagen.

Doel

Het Platform functioneert als een kennis- en innovatiecluster. Het informeert markt en beleid over inzet van duurzame biobrandstoffen met als doel versnelling en schaalvergroting productie en inzet van vloeibare of gasvormige duurzame biobrandstoffen in Nederland. De productie van duurzame biobrandstoffen zal vooral in bioraffinaderijen plaatsvinden, met productie van zowel producten en componenten voor de chemische sector als biobrandstoffen voor de transportsector. Deze biobrandstoffen-chemie nexus is een belangrijke bouwsteen voor de economische positie van Nederland in een biobased en circulaire context.

Korte omschrijving van de activiteiten

Leden werken binnen het Platform preconcurrentieel samen. Zij informeren gezamenlijk de markt hoe het gebruik van duurzame biobrandstoffen per direct CO2-emissies reduceert. Op tankpunten door het land groeit het aanbod van duurzame biobrandstoffen, zoals groengas, (hoge blends) hernieuwbare diesel en e10 voor de benzinerijders. De markt krijgt inzicht wat opties zijn voor groen rijden en dat duurzame biobrandstoffen een hele betaalbare manier zijn om per direct CO2-uitstoot te verminderen. Ook informeert 2 het Platform beleid over maatregelen en regelgeving die inzet aanjagen en stimuleren. Verder vergoot het Platform de transparantie van hernieuwbare brandstoffen in de markt door met onafhankelijke Clean Fuel Contracts de CO2-reductie die partijen realiseren te bevestigen en te informeren over duurzaamheid en grondstoffen. Daarnaast werkt het Platform aan effectieve manieren voor inzet hernieuwbare brandstoffen in de internationale scheepvaartsector. Willen we de toenemende volumes biobrandstoffen in de markt kunnen realiseren, dan is veruit de belangrijkste vraag hoe duurzame biomassa als grondstof te mobiliseren en hoe sociaal duurzame ketens in te richten. Bij dit onderwerp ligt dan ook een belangrijke focus in de uitvoering van activiteiten in 2020.

Locatie

Bunnik, BOVAG-huis, Kosterijland 15 Amsterdam, Johann Siegerstraat 20 En locaties door het land.

Deelnemer

Naam deelnemer / type organisatie
Platform Duurzame Biobrandstoffen, Niet-gouvernementele organisatie

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?