Powertruck (2021)

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is de ontwikkeling en inzet van ''De Powertruck": een uitstootvrij alternatief voor dieselaggregaten.

Beschrijving

Aanleiding

Dieselaggregaten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitstoot van meer dan 130 MTon CO₂ en 2.200 kTon NOx. Daarnaast zorgen aggregaten voor de uitstoot van fijnstof en hinder door trillingen en geluid. Strengere wet- en regelgeving zal de op lange termijn leiden tot een geleidelijke uitfasering van deze bron van overlast. In gemeenten als Amsterdam en Utrecht zijn inmiddels sterke beperkingen opgelegd aan het gebruik van aggregaten. In 2019 is Rent a Battery gestart met de verhuur van mobiele batterijsystemen. Al snel werd ervaren dat klanten ook behoefte hebben aan systemen die langdurig hoge vermogens kunnen leveren en flexibel inzetbaar zijn. Op dit moment bestaan zulke systemen nog niet. Er zijn bijvoorbeeld wel mobiele batterij-containers, maar deze systemen kenmerken zich door beperkte flexibiliteit, hoge logistieke kosten en een beperkte hoeveelheid energie die kan worden opgeslagen. Ondertussen wordt waterstof- en brandstofceltechnologie volwassen. Het idee van de Powertruck is geïnspireerd op de positieve ontwikkelingen bij werkvoertuigen zoals waterstof-vuilniswagens en -veegwagens. Door een elektrisch voertuig te voorzien van batterijpakket in combinatie met een brandstofcel en waterstoftanks, kunnen grote hoeveelheden energie eenvoudig worden opgeslagen en getransporteerd. De innovatie bestaat uit het toevoegen van een omvormer en stroomverdeelkast met diverse stroomaansluitingen (CCE, CEE, powerlocks en snellaad voor elektrisch materieel). 

Doel

Doel van ons project is de ontwikkeling en inzet van een volwaardig zero-emissie alternatief voor dieselaggregaten: De Powertruck. Zowel voor tijdelijke stroomvoorzieningen als voor het opladen van elektrische (werk)voertuigen is er een sterke behoefte aan een flexibel inzetbare, duurzame bron van energie en vermogen. Binnen een proeftuin bij Strukton Rail worden de prestaties en gebruikerservaringen beoordeeld. Op basis van deze ervaringen worden eventuele aanpassingen gedaan aan het ontwerp, die worden meegenomen bij de verder opschaling en marktintroductie.

Korte omschrijving van de activiteiten

Rent a Battery is als toekomstig verhuurder van de Powertrucks initiatiefnemer en projectleider. Strukton bieden proeftuinlocaties aan, zodat operationele ervaring opgedaan kan worden. Hogeschool Rotterdam is als onderzoeksorganisatie verantwoordelijk voor de analyse van de prestaties en de disseminatie van de projectresultaten. Belangrijkste resultaat is de inzet van één Powertruck in meerdere proeftuinen, conform het testplan. Hierbij wordt aangetoond dat grote besparingen op uitstoot van CO₂ en NOx mogelijk zijn. Daarbij worden de gebruikerservaringen vastgelegd, geanalyseerd en benut voor doorontwikkeling en opschaling.

Locaties

De Powertruck wordt bij de firma Ginaf in Veenendaal gebouwd. De proeftuinlocaties zijn verschillende infraprojecten van Strukton in Nederland.

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Rent a Battery B.V. Onderneming Penvoerder
Hogeschool Rotterdam Onderzoeksorganisatie Analyse, disseminatie, communicatie
Strukton Grotere onderneming Facilitator proeftuin
GINAF Trucks Nederland B.V. Essentiele uitbestedingsrelatie  

Resultaat

Het belangrijkste beoogde resultaat is de inzet van één Powertruck in meerdere proeftuinen, conform het testplan. Hierbij wordt aangetoond dat grote besparingen op uitstoot van CO₂ en NOx mogelijk zijn. Daarbij worden de gebruikerservaringen vastgelegd, geanalyseerd en benut voor doorontwikkeling en opschaling. 

Bent u tevreden over deze pagina?