Realisatie waterstof tanklocatie te Amsterdam (2019)

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020
Gepubliceerd op:
15 juli 2020

De realisatie van een waterstof tankstation verbetert de lokale tank infrastructuurvoorziening en daarmee het ondernemings- en consumentenklimaat in deze regio.

Doel

Tevens wordt met de realisatie van dit project de groene industriële basis gemoderniseerd en ontwikkeld en levert het een bijdrage aan een snellere en verdere uitrol van de waterstoftankinfrastructuur en de realisatie van een dekkend netwerk in Nederland.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het realiseren van een waterstoftanklocatie in Amsterdam, gesitueerd langs het TEN-T vervoersnetwerk, in (stedelijk) kernknooppunt Amsterdam en nabij luchthaven Schiphol. De locatie is gekozen vanwege de centrale ligging in Nederland en de functie die zij daarmee kan vervullen voor de totstandkoming van een dekkend waterstofnetwerk, de strategische ligging nabij het TEN-T netwerk, ligging in het stedelijke knooppunt Amsterdam en luchthaven Schiphol en de Amsterdamse haven met alle bijbehorende vervoersstromen. Verder voorziet OrangeGas lokale partijen te betrekken die gebruik gaan maken van de beoogde tanklocatie.

Locaties

De waterstof tanklocatie wordt uitgevoerd op een bestaande tanklocatie van OrangeGas te Amsterdam, op het industrieterrein Westpoort. Het adres is: Australiëhavenweg 116, 1045 BA te Amsterdam.

Deelnemer

Naam deelnemer: OrangeGas B.V.
Type organisatie: Middelgrote onderneming
Rol in project: Penvoerder/uitvoerder

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?