Regionale Elektrische LaadOperatie AfvalDienst (2021)

Gepubliceerd op:
15 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 februari 2024

Het doel van het project is het ontwikkelen van een energiezuinig elektrisch inzamelvoertuig, een openbare planningsmodule voor de afvalsector en de ontwikkeling en uitbreiding van een stappenplan voor het elektrificeren van de vloot van de afvalbranche.

Beschrijving

Aanleiding

Afvalinzameling veroorzaakt 6% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door stadslogistiek in Nederland. De vervoersbewegingen bij afvalinzameling zijn zeer belastend en zorgen voor veel emissie. De afvalinzamelbranche heeft daarom, middels het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche (maart 2019), als doel gesteld om vanaf 2030 (of eerder indien mogelijk) uitsluitend volledig zero emissie inzamelvoertuigen aan te schaffen. Deze doelen kunnen niet worden gehaald door uitsluitend mee te liften op de technologische ontwikkelingen uit de elektrische vrachtwagenbranche, waarbij met name grotere batterijsystemen worden geïntroduceerd. Er is nog een drietal knelpunten aan te wijzen: (1) Energieverbruik vs. beschikbare batterijcapaciteit; analyse (ROVA) laat zien dat zelfs met een state-of-the-art elektrische vrachtwagen (315 kWh effectief) 2% van de binnenstedelijke ritten en 24% van de buitenstedelijke ritten nog niet kunnen worden gereden. Daarnaast speelt dat (2) voor de meeste dagelijkse operaties tussentijds laden nodig zal blijven. Voor het integraal en efficiënt inplannen van de benodigde laadsessies zijn nog geen hulpmiddelen beschikbaar, hetgeen een brede acceptatie door de branche in de weg staat. Tenslotte (3) is het genoemde convenant op operationeel niveau nog onvoldoende bekend en zijn (ook op bestuurlijk niveau) de consequenties van het convenant op de operatie, het onderhoud en de infrastructuur niet duidelijk, waardoor de realisatie van de doelstellingen uit dit convenant onder druk zullen komen te staan.

Doel van het project

Doel van het project is het wegnemen van de genoemde knelpunten, door: (1) een 100% geëlektrificeerde en bovenal energiezuinige zijlader en compactor ontwikkelen; (2) een planningsmodule ontwikkelen voor, en beschikbaar stellen aan, de routeplanners van afvalverwerkende bedrijven, zodat zij met minimale inspanning een betrouwbare elektrische operatie kunnen samenstellen; (3) een generiek stappenplan ontwikkelen, waarin de technische, logistieke en organisatorische aanpassingen zijn beschreven die nodig zijn om op grote schaal over te schakelen naar elektrische inzamelvoertuigen; en tenslotte (4) door de inhoud van het convenant, de daarbij horende implicaties, technische mogelijkheden, hulpmiddelen en ervaringen, samen met de branchevereniging NVRD te dissemineren.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Er zal door VDL Translift een 100% geëlektrificeerde zijlader en een 100% geëlektrificeerde compactor worden ontwikkeld, die aanzienlijk energiezuiniger zal zijn, waardoor de actieradius met gemiddeld 25% zal toenemen;
  • Door TNO zal een planningsmodule (bestaande uit een EV rit analyse tool en een planning-analyse tool) worden ontwikkeld, waarmee de benodigde (minimale) oplaadtijden tussen verschillende/ingevoerde ritten kunnen worden berekend en waarmee een kandidaat rittenplanning op haalbaarheid en kosten kan worden getoetst;
  • Daarnaast zal er door de betrokken projectpartners een generiek stappenplan in de vorm van een wegwijzer worden ontwikkeld;
  • Tenslotte zullen ervaringen, hulpmiddelen/tools en wegwijzer worden gedissemineerd.

Locaties

Alle projectactiviteiten zullen in Nederland plaatsvinden. Meer specifiek zal de proeftuin worden uitgevoerd/uitgetest bij de aangesloten inzamelbedrijven: Twente Milieu, Circulus-Berkel en ROVA, respectievelijk in en rondom de steden Enschede, Apeldoorn en Zwolle. De ontwikkelactiviteiten zullen zowel bij VDL Translift in Dronten, als ook bij TNO (hoofdzakelijk in Helmond) worden uitgevoerd.

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
VDL Translift Onderneming Penvoerder, projectmanagement en producent van de 100% elektrische opbouw; bouw deze samen met state-of-the-art. VDL/DAF trucks en levert daarvan in het voorliggende DKTI project aan welke partners ROVA, Twente Milieu en Circulus Berkel een 2-tal inzamelvoertuigen uit. 
ROVA Onderneming Afnemer en gebruiker van tweetal afval-inzamelvoertuigen. Betrokken bij planningstool voor het pakket van eisen en het gebruik. Tevens betrokken bij opschalingsanalyse en disseminatie.
Twente Milieu Onderneming Afnemer en gebruiker van tweetal afval-inzamelvoertuigen. Betrokken bij planningstool voor het pakket van eisen en het gebruik. Tevens betrokken bij opschalingsanalyse en disseminatie.
Circulus-Berkel Onderneming Afnemer en gebruiker van tweetal afval-inzamelvoertuigen. Betrokken bij planningstool voor het pakket van eisen en het gebruik. Tevens betrokken bij opschalingsanalyse en disseminiatie.
TNO Onderzoeksorganisatie (niet-economische activiteiten) Verantwoordelijk voor de evaluatie van de nieuwe inzamelvoertuigen en voor de ontwikkeling vna de planningsmodule. Daarnaast verantwoordelijk voor de proeftuinrapportage, met daarin opgenomen een breed inzetbaar stappenplan dat de transitie naar elektrische inzamelvoertuigne inzichtelijker en eenvoudiger maakt. 

Resultaat

Het RELOAD-project zal als resultaat opleveren:

(1) een state-of-the-art, 100% geëlektrificeerd marktrijp en bovenal energie-efficiënt inzamelvoertuig;

(2) een voor de afvalbranche ontwikkelde en publiek beschikbare planningsmodule, bestaande uit a) een rit-analyse tool en b) een planning-analysetool; en

(3) de ontwikkeling en (4) disseminatie van een op de afvalverwerkende branche toegesneden stappenplan voor vloot-elektrificatie van afval-inzamelvoertuigen. In dit stappenplan wordt beschreven wat er moet worden gedaan en welke keuzes er moeten worden gemaakt om de realisatie van een laadinfrastructuur op de -voor afvalinzameling typische- (depot) locaties op een passende en tijdige manier te kunnen realiseren. Dit stappenplan komt in de vorm van een wegwijzer beschikbaar en zou als bijlage in de algemene startgids voor bedrijven uit de logistieke sector van NKL Nederland kunnen worden opgenomen.

 

Gerealiseerde resultaten

Ontwikkeling en opleveren van vijf e-afvalinzamelvoertuigen met elektrische persen (Fase 1) (R 1.1). Tevens is een voorstudie met conceptstudie voor een volledig elektrisch beladingssysteem en ledigingssysteem uitgevoerd. Live monitoring op voertuigen is ingericht (R 4.1) en door TNO zijn de randvoorwaarden / criteria (KPI) voor de monitoring opgesteld. Drie live events bij ingebruikname (ROVA, Circulus en Twente) met overheden en belanghebbenden hebben plaatsgevonden, als ook drie presentaties tijdens seminars met belanghebbenden (R 6.1). Een vijftal projectbijeenkomsten heeft plaatsgevonden voor een efficiënt en doelgericht verloop (R 7.1).

 

Actueel

Externe ontwikkelingen

Leverings- en prijsontwikkelingen in de toelevering van (elektronische) componenten veroorzaken vertragingen en verschuivingen. Daarom is besloten om eerst één testmodel van het elektrische beladingssysteem te bouwen om de projectvoortgang en resultaten te kunnen behalen. Ook de levering van het laatste truckchassis heeft vertraging opgelopen.

Vooruitblik 

In 2024 zal de proeftuin / demonstratie door TNO verder gemonitord en geanalyseerd worden en disseminatie van de ervaringen en (publieke) tools is voorzien. Ook het testmodel van het elektrische beladingssysteem zal worden beproefd, waarmee het project volgens planning eind 2024 kan worden afgesloten.

Publicaties

Artikel in AD van 23 november 2022: Schoner én stiller: eerste volledig elektrische afvalwagen rijdt sinds vandaag door Amersfoort.

Nieuwsbericht van 5 december 2022 op website Circulus: Twee nieuwe elektrische zijladers voor Circulus.

 

Bent u tevreden over deze pagina?