Rotterdams Tankstation van de Toekomst (2019)

Laatst gecontroleerd op:
8 oktober 2020
Gepubliceerd op:
16 juli 2020

Het doel van het project is het onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van een tankstation met tenminste één waterstofstation met twee uitgiftepunten en enkele snelladers voor elektrische voertuigen.

Doel

De energie voor zowel de waterstof als de snelladers worden zo veel als mogelijk lokaal opgewekt met zonnepanelen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van slim energiemanagement. Deze oplossing zorgt voor een lokale benutting van duurzame opwek, waarbij het elektriciteitsnet zo min mogelijk wordt belast. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre overschotten bij de opwek kunnen worden benut om het elektriciteitsnet te balanceren. Tuinders in de omliggende omgeving worden betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek. Zij zijn namelijk zowel potentiële afnemers als producenten van waterstof. De haalbaarheidsstudie legt tevens de relatie met andere waterstoftankstations in de regio (Rotterdam Alexander). De aanwezigheid van andere waterstoftankstations is belangrijk voor dit project, omdat het leveringszekerheid creëert voor de regio. Hiermee wordt het kip-ei probleem doorbroken.

Korte omschrijving van de activiteiten

De haalbaarheidsstudie richt zich op de volgende onderdelen:

  1. Een technische verkenning van beoogde oplossing, inclusief een raming van de kosten.
  2. Planvorming, afstemmen met gemeente Rotterdam en het intekenen van de fysieke inpassing op het bestaande terrein van Van der Knaap.
  3. Een samenwerkingsovereenkomst met potentiële samenwerkingspartners (afnemers).
  4. Inzicht in de benodigde vergunningen.
  5. Financiering en exploitatie.
  6. Een business case met verwachte Return on Investment.
  7. Ontwikkelen format voor toekomstige tankstations als energiehubs.
  8. In kaart brengen van de toegevoegde waarde van een koppeling met tuinders in de regio.

Locatie

Brandingdijk 2, 3059 RB Rotterdam

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Koen van der Knaap Middelgrote onderneming Ontwikkelaar / eigenaar tankstation
BETA Belangenvereniging tankstation-ondernemers Kennisdelen met achterban

Onderstaand overzicht bevat partijen die niet participeren als ‘deelnemer’ maar waar aanvrager mee in gesprek is. Zij worden betrokken bij de uitvoering van de haalbaarheidsstudie.

Derden

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Roteb Gemeente / wagenparkbeheerders waterstofauto's Potentiële afnemer van waterstof
Gemeente Rotterdam Gemeente Gesprekspartner voor benodigde vergunningen wverkeerskundige aspecten
DCMR Milieudienst Gesprekspartner voor vergunningen en veiligheid
Liander Netbeheerder Stimuleren lokaal gebruik om netbelasting te voorkomen
Tuinders Middelgrote ondernemingen Mogelijkheden toepassing waterstof in glastuinbouw / afnemer en producent (energiehub)
Alfen Grote onderneming Ontwikkelaar en leverancier batterijsystemen
Pitpoint Grote onderneming  
Rabobank Financiële instelling Meerekenen aan de business case
Eternergy Kleine onderneming Advies over de zonne-installatie
Scholt Energy Middelgrote onderneming Advies over energiemanagement en - handel
Tennet Landelijke netbeheerder Advies, inbreng inhoudelijke kennis
Joulz Kennispartner Beoordelen van haalbaarheid

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?