Sprint naar biobrandstof (2019)

Gepubliceerd op:
21 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
19 oktober 2020

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van een retrofit ombouwpakket voor de ombouw van diesel motoren naar biobrandstof(fen) in N1 categorie bestelwagens.

Doel

Om dit proces in gang te zetten wordt er binnen het project een tweetal Mercedes Sprinters omgebouwd. Uit het haalbaarheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de motor van een Sprinter de meest geschikte motor is om te modificeren van dieselbrandstof naar biobrandstof. Na de realisatie van dit project wordt er naar gestreefd om binnen 5 jaar ongeveer 17% van de Sprinters in Nederland om te bouwen. Het project maakt ook de weg vrij voor de ombouw van andere merken grote bestelwagens(N1) en daarna eventuele andere bedrijfswagens (N1,2,3). De beoogde ontwikkeling genereert een enorme afname van de CO2 uitstoot van circa 97% per bestelwagen die wordt omgebouwd. De projectpartners, waarbij de BIOS groep en Van Esch zelf al een aanzienlijk wagenpark beheren, verwachten gezien de grote behoefte in de markt al een besparing van bijna 10 miljoen ton CO2 vijf jaar na beëindiging van het project. Ook de uitstoot van andere schadelijke stoffen zoals SOx, NOX en fijnstof zullen sterk afnemen door het gebruik van biobrandstof en de optimalere verbranding die het systeem genereerd.

Korte omschrijving van de activiteiten

ArenaRed, Auto Speciaal Uden en CORE|Vision zullen de ontwikkeling van het ombouwpakket voor hun rekening nemen. Hiervoor wordt in eerste instantie een test opstelling gebouwd op een motor op een testbank waar de ontwikkelde hardware (o.a. de ECU) en software getest gaat worden. Daarna wordt het ombouwpakket in bestelbussen ingebouwd van Van Esch en de Bios Groep om de nieuwe techniek ook in de praktijk te testen. Tijdens het project zorgt Den Hartog ervoor dat er genoeg biobrandstof voor de testen aanwezig is en dat dit volgens de regelgeving, veilig plaats vind.

Locaties

Oss, Uden, Rotterdam, Heesch, Cromvoirt

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
ArenaRed B.V. Kleine Onderneming Algemeen projectleider. De ontwikkelaar en bedenker van het nieuwe systeem en wordt eigenaar van het IP na het project. Zorgt voor de homologatie tussen de partijen onderling en de ontwikkeling van het product.
CORE|Vision B.V Kleine onderneming Project Partner – Ketenpartner en mede ontwikkelaar. Levert expertise op het gebied van programmable hardware. De ontwikkelaar van de ECU, bijbehorende software en CAN-bus communicatie
Auto Speciaal Uden B.V. Kleine onderneming Project Partner – Ketenpartner en mede ontwikkelaar. Levert expertise op het gebied van de ombouw van de bestelwagens en de bijbehorende certificeringen. Zal het ombouwpakket verder ontwikkelen en samenstellen en tijdens het project de bestelbussen en proefopstelling (om)bouwen
Den Hartog B.V. Middelgrote onderneming Project partner – Ketenpartner Levert expertise op het gebied van Biobrandstof. Zal de Biobrandstof leveren (pomp installaties) die voor het project nodig zijn en de bijbehorende vergunningen. Heeft netwerk aan tankstations voor verdere uitrol biobrandstoffen.
J. van Esch B.V. Middelgrote onderneming Project partner - Gebruiker Vlooteigenaar en heeft een aantal Mercedes sprinters in haar wagenpark. Zal bijdrage door de praktijktesten uit te voeren en kennis in te brengen vanuit de eindgebruikers.
Bios Groep Grote onderneming Project partner - Gebruiker Vlooteigenaar en heeft een aantal Mercedes sprinters in haar wagenpark. Zal bijdrage door de praktijktesten uit te voeren en kennis in te brengen vanuit de eindgebruikers.

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?