Torus Cooler: efficiënte koeling van waterstof (H2) op FOS-units (2021)

Gepubliceerd op:
15 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2022

Het doel van het project is inzicht krijgen in de technische haalbaarheid van een in-line koelingssyteem en de haalbaarheid van hiervan in een FOS-unit om een kortere tanktijd te krijgen.

Doel

Het project betreft een haalbaarheidsstudie en de beoogde ontwikkeling versnelt de waterstoftransitie door de aanvankelijke investering in een vulpunt laag te houden en daarmee de transitie naar waterstof toegankelijk te maken.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Onderzoeken van zowel de benodigde koelcapaciteit voor het in-line koelsysteem als de te behalen energiebesparing in vergelijking met de bestaande indirecte en inefficiënte systemen voor waterstofvulstations;
  • Uitvoeren van simulatiecalculaties om aan te tonen dat de waterstof vultijd omlaag kan naar slecht 4 tot 10% ten opzichte van de huidige concepten;
  • Op basis van bovenstaande resultaten zal Torus Cooling de capaciteit van bestaande oplossingen in verhouding tot de mogelijkheden van optimalisatie van de techniek onderzoeken;
  • Onderzoeken van mogelijke schematische koelontwerpen (P&ID) voor het efficiënt koelen van zowel bestaande als nieuwe waterstofinstallaties;
  • Schetsen van een eerste 3D-ontwerp van de passende Torus-warmtewisselaar om te onderzoeken of de oplossing die zij voor ogen heeft, pas in de bestaande infrastructuur van waterstoftankstations

Locaties

Nederland, in het bijzonder Noord-Brabant. Torus Cooling beoogt haar innovatie in de verre toekomst ook breder uit te zetten binnen Europa.

Deelnemer

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Torus Cooling Onderneming Penvoerder
Bent u tevreden over deze pagina?