Praktijkproef stedelijke horeca-logistiek met solarelektrische Trens-Logic (2019)

Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020
Gepubliceerd op:
21 juli 2020

Met dit project spelen de partners in op milieudruk en op de mobiliteitsdruk die voelbaar is in de binnensteden en waar rijk en lokale overheden nieuwe oplossingen voor zoeken.

Doel

De Trens-Logic is een elektrisch voertuig dat deels gebruik maakt van zonne-energie. Voor de geconditioneerde leveranties aan de horeca is een innovatief en duurzaam koel-vries-systeem ingebouwd. De Trens-Logic bestaat uit een Europees gecertificeerde N1-trekker met twee O2-wagons en heeft eenzelfde laadcapaciteit als drie grote bestelwagens. Zo kan het aantal vervoersbewegingen in de steden flink teruggebracht worden, zeker als de wagons ingezet worden als mini-hubs. Door deze nieuwe vorm van vervoer te laten toepassen door twee degelijke en ervaren logistieke bedrijven als Ploeger en Sligro, is er een sterke basis voor de proeftuin. De informatie die wordt 22 van 31 opgedaan wordt actief via diverse kanalen gecommuniceerd. Met dit project wordt direct 87.500 kg CO2-uitstoot bespaard.

Locaties

Binnensteden van ’s-Hertogenbosch en Breda

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Sligro Food Group Grote verlader foodservice Partner/opdrachtgever
Ploeger Logistics Middelgrote transporteur Partner/opdrachtnemer
Trens Solar Trains Kleine producent automotive Partner/leverancier

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?