TruckCharge: Dynamisch en geautomatiseerd laden van elektrische vrachtwagens bij depots en distributiecentra (2021)

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2020

Het doel van het project is het ontwikkelen van een oplossing voor het slim dynamisch en geautomatiseerd laden van elektrische vrachtwagens bij depots en distributiecentra: Truckcharge.

Beschrijving 

Doel van het project

Het doel van het project is de ontwikkeling van TruckCharge, een oplossing voor het slim dynamisch en geautomatiseerd laden van elektrische vrachtwagens bij depots en distributiecentra. TruckCharge bestaat enerzijds uit een centraal laadcentrum, waarbinnen het geleverde vermogen aan iedere laadkiosk wordt gemanaged. Anderzijds bestaat TruckCharge uit meerdere platte 350kW kiosken en laadrobots, die volledig geautomatiseerd de connector in de vrachtwagen pluggen.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • Rocsys ontwikkelt het Etruck laadrobotsysteem voor het geautomatiseerd inpluggen van de EV-connector voor de specifieke omstandigheden bij distributiecentra en depots. Daarnaast Rocsys ontwikkelt binnen het project een nieuwe robot arm topologie en hardware, distributed tactile feedback, een robot-on-rail-system en Etruck compliance;
  • Heliox ontwikkelt de slimme dynamische laadinfrastructuur voor vrachtwagen depots. Deze bestaat uit drie onderdelen 1)ontwikkeling van power modules en schakel matrix in het centrale laadcentrum met n-inputs en m-outputs tot een maximum van 350kW
    2) communicatie van voertuig, via de kiosk en (lange) kabels naar het laadcentrum voor centrale vloot-laadstrategie optimalisatie 3) een platte kiosk van 350 kW die past in de beperkte ruime tussen twee geparkeerde vrachtwagens;
  • Rocsys en Heliox ontwikkelen gezamenlijk de robot lader communicatie;
  • Het project zal worden afgerond met een uitgebreide testpilot bij een groot distributiecentrum, waarbij Rocsys en Heliox hun prottypes testen onder realistische omstandigheden op verschillende elektrische vrachtwagens;
  • Evaluatiemomenten met potentiële eindgebruikers om de ontwikkeling optimaal op de markteisen- en wensen af te stemmen.

Locaties

  • Julianalaan 67A, Delft
  • De Waal 24, Best
Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Rocsys BV Onderneming Penvoerder: ontwikkeling van laadrobot voor het geautomatiseerd inpluggen van de laadstekker in elektrische vrachtwagens bij depots/distributiecentra
Heliox BV Onderneming Deelnemer: ontwikkelen van modulaire omvormer-apparatuur en compacte laadkiosken voor het slim dynamisch laden van elektrische vrachtwagenvloten bij depots/distributiecentra

Resultaat

Bij Rocsys is enerzijds veel tijd besteed aan het voorontwerp van het soft-robotics systeem. Dat behelst divergerende stappen op robottopologie en het identificeren van gevraagde specificaties voor de ‘soft’ componenten. Anderzijds is er veel aandacht uitgegaan naar het gedrag van robot en laadinfrastructuur, en de daarvoor benodigde communicatie. Binnen Heliox is de ontwikkeling van het centrale laadcentrum in volle gang. Het is hierbij de bedoeling dat een controller (systeem manager) meerdere laders als 1 laat fungeren om zo het benodigde laadvermogen van 350 kW aan het voertuig te kunnen leveren. De compacte lader zal gaan bestaan uit 2 laderkasten (niet bij parking) en een laadzuil (naast parking) welke beide in ontwikkeling zijn.

Actueel

Externe ontwikkelingen 

De uitkomst van een Europees project (EuroStars: AutoCharge, door Rocsys, VDL ETS en Grivix) heeft veel inzicht gegeven in benodigde interactie tussen robot en voertuig, en hoe dat in een gebruiksscenario wordt meegenomen. Dit wordt meegenomen in de ontwikkeling van de communicatie van robot en laadinfrastructuur met elkaar, en eventueel met externe stakeholders (zoals het voertuig of een managementsysteem). 

 

Vooruitblik 

Aankomend jaar staat in het teken van materialiseren en integreren van ontwikkelingen van afgelopen jaar. Een nieuwe robottopologie en laadinfrastructuur, geschikt voor het beoogde gebruiksscenario, zal worden gebouwd en zodanig geïntegreerd dat het resultaat in een gecontroleerde omgeving kan worden gevalideerd.

Bent u tevreden over deze pagina?