Vergelijk van verbrandingsconcepten voor waterstofmotoren (2019)

Laatst gecontroleerd op:
8 oktober 2020
Gepubliceerd op:
16 juli 2020

Doel is om voor de verbrandingstoepassing te onderzoeken welke verbrandingsvorm het best geschikt is voor twee verschillende scenario’s: de variabele snelheid toepassing, en de vaste snelheid toepassing.

Doel

Grofweg komt dit neer op een onderscheid in toepassing op de weg versus toepassing op een vaste locatie, denk aan generator sets, waar de motor een vast werkpunt heeft. We onderzoeken de technische haalbaarheid van verschillende concepten, als functie van de tijd. Tevens zal een korte marktverkenning worden uitgevoerd om vast te stellen hoe groot het potentieel is van de scenario’s. Deze studie bestrijkt bestaande (in ontwikkeling zijnde) concepten zoals lean burn, lambda1, vonkontsteking. En nieuwe verbrandingsconcepten zoals RCCI. De scope van het project is beperkt tot zwaar transport (Heavy Duty toepassingen) en andere grote motoren.

Korte omschrijving van de activiteiten

  1. Marktverkenning, Meeting met experts en instellingen
  2. Inventariseren van het potentieel de bestaande en nieuwe gas motorconcepten
  3. Het rangschikken van de verwachte tijdpaden van de motorconcepten De activiteiten zullen door TNO worden uitgevoerd.

Locaties

Helmond, Nederland

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
TNO Onderzoeksorganisatie Penvoerder / uitvoerder haalbaarheidsstudie.
NPS Diesel BV Middelgrote onderneming Aanbieder verbrandingsmotoren

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?