Versnelde Evolutie Rotterdams zero-emissie Transport bouwsector (2019)

Laatst gecontroleerd op:
24 januari 2024
Gepubliceerd op:
21 juni 2020

Doel van de VERZET partners is om gezamenlijk voor 2025 te komen tot een praktisch te implementeren zero-emissie bouwlogistiek concept voor zware materiaalstromen voor iedere Nederlandse binnenstad.

Doel

In Nederland is geen showcase voorhanden die een integrale bouw logistieke ketenoplossing biedt die voor zowel binnenstedelijk transport als voor de langere ritten is gevalideerd. Er moet daarom snel en daadkrachtig worden ingezet op het creëren van operationele omstandigheden om de markt vertrouwen te geven dat elektrische bouwvoertuigen hiervoor geschikt zijn. Door dit te doen in Rotterdam zal tevens aangetoond worden dat de aanwezige niet-technologische belemmeringen, zoals focus op duurzame aanbestedingen en afwezigheid van beleid om snel laadinfrastructuur voor zware voertuigen te installeren, kunnen worden opgeheven wanneer met de juiste stakeholders wordt samengewerkt.

Korte omschrijving van de activiteiten

VERZET heeft voor een representatieve vloot aangetoond dat een dagelijkse operatie zonder actieradiusbeperking mogelijk is voor een te ontwikkelen innovatieve, volledig elektrisch aangedreven kraanwagen (ZE-kraanwagen) met aanhanger voor eindgebruiker Vlot Smart Solutions (categorie N3) evenals door een investering van eindgebruiker BREYTNER in een zero-emissie stenentrekker (ZEstenentrekker)
met een GVW van 50 ton met daarop een elektrische verrijdbare stenenkraan, categorie N3. Beide voertuigen zijn ontwikkeld en geleverd door EMOSS en Van der Velden, de Nederlandse koplopers op het gebied van elektrische aandrijflijnen en bouwvoertuigen. 

Tijdens de praktijkdemonstratie hebben de partners, waar mogelijk tevens andere ZE-bouwvoertuigen en transportwagens ingezet uit hun bestaande vloot, om mee te draaien met de operationele testen. Zo is een zo compleet mogelijk beeld verkregen van de ZE-bouw logistieke operatie. Vlot Smart Solutions heeft specifiek het opheffen van de actieradiusbeperking gedemonstreerd voor de ZE-kraanwagen doordat dit voertuig gecharged wordt met een mobiele power unit op de bouwlocatie. Hierdoor is het rijden van lange afstanden bewezen. 

BREYTNER heeft voor de ZE-stenentrekker aangetoond dat een GVW, gross vehicle weight, van 50 ton operationeel en qua actieradius haalbaar is (150 km enkele reis), zoals vereist voor het huidige zwaar bouwtransport. Dit is uniek aangezien de huidige OEMS slechts voertuigen tot 44 ton leveren.
Tevens heeft Vlot Smart Solutions als toekomstig exploitant geïnvesteerd in een openbaar toegankelijk snel laadpunt op een strategische locatie, aan de rand van de binnenstad van Rotterdam en in twee mobiele power units met snel laadfaciliteit geschikt voor zware voertuigen.
 

Er is overtuigend bewijsmateriaal geleverd dat de mobiele snel laadinfrastructuur de benodigde stroomvoorzieningen op de bouwplaats niet zullen hinderen, waardoor bijgedragen wordt aan de benodigde CO2-reductie en realisatie van een duurzame bouwplaats. De vaste snel-laadpaal heeft buiten de looptijd van dit project (in september 2022) een plek gekregen op de circulaire white label bouwhub in ’s Gravendeel en zal geplaatst worden door Dura Vermeer. 

Van der Velden heeft tijdens de praktijktesten de ZE-kraanwagen en ZE-stenentrekker gemonitord op het benodigde onderhoudsregime en heeft deze verder ontwikkeld. 

TNO heeft het monitoringsplan gemaakt voor de praktijkdemonstratie en heeft met de overige VERZET-partners op basis van de praktijktestresultaten toekomstige innovatieve ZE-bouw logistieke concepten verder doorontwikkeld. Tevens heeft TNO onderzocht hoe de TCO van elektrische bouwvoertuigen op basis van de resultaten verder kan evolueren. Daarbij zijn ook maatschappelijke businessmodellen bij het gebruik van elektrische bouwvoertuigen nader onderzocht.

Locaties

Gemeente Rotterdam, Zuid-Holland

Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Verhuis- en Transportbedrijf “Condor” B.V. Middelgrote onderneming Penvoerder
BREYTNER B.V. Middelgrote onderneming Partner
Emoss Mobile Systems B.V. Grote onderneming Partner
P van der Velden Bedrijfswagens B.V. Kleine onderneming Partner
TNO Kennisinstelling Partner

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?