VITALISE (2021)

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van het project is het ontwikkelen en laten zien van een operatie-aanpak voor een vloot om de batterijlevensduur van OV-bussen met 20% te verlengen. Ook krijgt de buseigenaar inzicht in de gezondheid van de batterij.

Beschrijving

Aanleiding

Alle openbaar-vervoerautoriteiten hebben gezamenlijk de doelstelling gezet om in het jaar 2025 alleen nog emissievrije OV-bussen aan te schaffen en het OV busvervoer in 2030 compleet emissievrij te 
maken. Nederland heeft in het emissievrije OV-busvervoer een koploperpositie. Het project VITALISE draagt bij om deze koppositie vast te houden en verder uit te bouwen. De elektrificatie van OV-bussen 
in Nederland gaat voorspoedig en naar mate het aandeel elektrische bussen groeit wordt het steeds aantrekkelijker en impactvoller om verbeteringen aan te brengen op de bestaande vloot, naast het 
uitbreiden daarvan. Een voor de hand liggende verbeterstap is het verlengen van de batterijlevensduur, vanwege de significante kosten die zijn verbonden aan de batterij.
 

Doel van het project

De doelstelling van VITALISE is om de batterijlevensduur van OV-bussen met 20% te verlengen en de buseigenaar beter inzicht te geven in de gezondheid van de batterij.
 

Korte omschrijving van de activiteiten

VITALISE wil batterijlevensduur-verlenging realiseren door een vlootoperatiestrategie te ontwikkelen. Deze operatiestrategie zal op basis van de batterijstatus en de dienstregeling acties ondernemen om de
batterijlevensduur te verlengen. Voorbeelden van strategieacties zijn de laadsnelheid aanpassen of de temperatuur van de batterij veranderen. De gerealiseerde levensduurverlenging zal worden aangetoond 
in een proeftuin waarbij de operatiestrategie op een deel van de elektrische OV-bus vloot van Arriva zal worden toegepast. Om de levensduurverlenging aan te tonen zijn de ontwikkeling van enkele batterij 
gezondheidsinstrumenten en een bi-directionele lader nodig.

  • Het ontwikkelen van een gebruikswijze van de bussenvloot die op basis van batterijstatus en de dienstregeling de batterijlevensduur verlengt;
  • Het aantonen van de behaalde levensduurverlenging in een proeftuin waarbij deze gebruikswijze op een deel van de elektrische bussenvloot van Arriva wordt toegepast;
  • Het ontwikkelen van instrumenten die gezondheid van de batterij meten en van een b-directionele lader om de levensduurverlenging aan te tonen.

Locaties

Maastricht en Heerlen

Deelnemers
Naam deelnemer Rol in project
ViriCiti Softwareontwikkeling voor de gebruikswijze van de vloot en het aansturen van laders. Voertuig- en laderdata aanleveren. Algoritme-ontwikkeling.
TNO Ontwikkelen van de gebruikswijze van de vloot en de instrumenten die de gezondheid van de batterij meten. Analyseren proeftuigdata. Ontleden projectresultaten. Projectmanagement.
Arriva Invoeren van de gebruikswijze van de bussenvloot. Uitvoeren van de proeftuin.
Heliox Ontwikkelen tweerichtingslader die laad volgens de gebruikswijze van de bussenvloot.

Resultaat

Het beoogde hoofdresultaat van het project is de VITALISE vlootoperatiestrategie die de batterijlevensduur van de proeftuinvoertuigen met 20% kan verlengen. De exacte gerealiseerde batterij levensduur zal 
aangetoond worden in de proeftuin. Een belangrijk voordeel van de operatie strategie is dat het niet alleen toepasbaar is op OV-bussen maar toegepast kan worden op elke emissievrije voertuigvloot die 
gebruikt maakt van batterijen. Naast de operatiestrategie worden in het project de volgende algoritmes en producten ontwikkeld in ondersteuning van de proeftuin: 

1) de batterij CheckUp tool in combinatie met een 150 kW bi-directionele lader (Hiermee kan de batterijgezondheid in het veld gemeten worden), 

2) een verwachte levensduurprognose voor de batterij en 

3) een batterij elektronisch paspoort.

Actueel

Vooruitblik

Het project staat op het punt om twee bi-directionele laders te installeren in Maastricht. Deze laders zijn in staat om een diagnostisch protocol uit te voeren wat de capaciteit van de batterij nauwkeurig 
meet. In 2023 wordt dit protocol maandelijks op 48 bussen van Arriva gebruikt. Door deze maandelijkse meting wordt er kennis opgebouwd over de afname van de batterijcapaciteit gedurende de proefperiode. Op de helft van de 48 bussen worden vanaf 2023 een aantal maatregelen getroffen in de operatie om de levensduur van de batterijen te verlengen. Denk hierbij aan het verlagen van de laadsnelheid en het beïnvloeden van de rustlading van de batterij. Na anderhalf jaar meten van de batterijcapaciteit in de controlegroep én de proefgroep is er genoeg data beschikbaar om de impact van de maatregelen op de batterij levensduur aan te tonen.

Bent u tevreden over deze pagina?