Vloeibare waterstof voor de emissieloze bouwplaats met zware mobiele machines (2021)

Gepubliceerd op:
15 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
14 april 2022

Het doel van het project is het laten zien van uitstootvrije zware mobiele machines op vloeibare waterstof en de ontwikkeling van de daarbij horende tankvoorziening. Dit moedigt de bouw van meer uitstootvrije bouwplaatsen aan.

Doel

Het project betreft een proeftuin en heeft als doel om bij te dragen aan de emissieloze bouwplaats voor de gehele bouwsector.

Korte omschrijving van de activiteiten

  • De hoofdactiviteit van het project is het aantonen van het functioneren van emissieloze zware mobiele machines op vloeibare waterstof op de bouwplaats. Om dit mogelijk te maken, worden er een passende tankvoorziening voor vloeibare waterstof en twee 40-tons graafmachines op vloeibare waterstof gerealiseerd. Er wordt daarbij aandacht besteed aan veiligheid, vergunningen, eisen omtrent inzet en de opschaling naar de toekomst toe;
  • Voor de bouwbedrijven is het van belang te ontdekken wat er extra komt kijken bij het inzetten van emissieloze zware machines op vloeibare waterstof. Om deze praktijkervaring op te doen, worden de machines binnen dit project getest op het innovatieve dijkversterkingsproject;
  • Ten behoeve van toekomstige opschaling van meer zware machines op vloeibare waterstof zullen in dit project blauwdrukken worden gegenereerd en daarbij zal de opgedane kennis en ervaring tijdens de projectactiviteiten breed worden gedeeld binnen en buiten de bouwsector.

Locaties

Langs de Lekdijk in het kader van het project Sterke Lekdijk.

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Van Oord Nederland B.V. Onderneming Penvoerder
Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel B.V. Onderneming Projectpartner
GMB Civiel B.V. Onderneming Projectpartner
Heijmans Infra B.V. Onderneming Projectpartner
Hogeschool Arnhem Nijmegen Onderzoeksorganisatie Projectpartner
Mourik Infra B.V. Onderneming Projectpartner
Stichting Emissieloos Netwerk Infra Non-gouvernementele organisatie Projectpartner
TNO Onderzoeksorganisatie Projectpartner
Total Nederland NV Onderneming Projectpartner
Bent u tevreden over deze pagina?