Wave Roller – Extractie van bewegingsenergie van schepen (2019)

Gepubliceerd op:
16 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020

Het doel van dit project is de technische en economische haalbaarheid te toetsen van de Wave Roller technologie aan boord een representatieve kustvaarder op de Noordzee.

Doel

Deze golfenergie technologie kan geplaatst worden aan boord van schepen en energie onttrekken aan de natuurlijke beweging van schepen in de golven. De golfenergie kan direct worden omgezet in elektrische energie voor gebruik aan boord van een schip met de unieke eigenschap dat de Wave Roller geen significante invloed heeft op het zeegaande gedrag van het schip of de veiligheid van de operatie. Bovendien kan dergelijke technologie naadloos in de bestaande scheepsinfrastructuur geïntegreerd worden.

Korte omschrijving van de activiteiten

Om de haalbaarheid te bepalen dienen de volgende activiteiten uitgevoerd te worden:

  • WP1: Opzetten business case voor de scheepseigenaar De resultaten van de alle andere WP’s leveren hier input voor. Het doel van de business case is laten zien dat een scheepseigenaar de Wave Roller kan aanschaffen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar.
  • WP2: Selecteren van een representatieve kustvaarder dat opereert in de kustgebieden op de Noordzee en vaststellen wat de scheepsbewegingen en de kinetische energie van dergelijke type schip zijn.
  • WP3: Controleren van het dynamische gedrag en energieopbrengst van de Wave Roller. Opzet van een numerieke simulatie en kwantificeren van de brandstofreductie en bijhorende vermindering van de emissies door het gebruik van de Wave Roller technologie aan boord.
  • WP4: Wave Roller conceptontwerp finaliseren en componenten selecteren aan de hand van berekende resultaten. Hieruit de begroting voor de Wave Roller unit opstellen.
  • WP5: Marktverkenning. Onderhoud met scheepseigenaren en andere stakeholders in de kustvaart om tot een juist ontwerp van de Wave Roller te komen binnen geldende eisen en normen.
  • WP6: Projectmanagement

Locaties

Den Haag, Nederland

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
DynaSim Engineering BV Ingenieursbureau in duurzame energie – micro ondernemer

(1) Penvoerder
(2) Projectmanagement
(3) Numerieke analyse
(4) Opstellen business case

Clearwater Technologies BV Productontwikkelaar Wave Roller – micro ondernemer (1) Concept engineering
(2) Simulatietechniek
(3) Begroten van het product
(4) Input leveren business case

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?