Benutting overcapaciteit windturbine naar waterstof (2019)

Gepubliceerd op:
16 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
24 juli 2020

Ten doel wordt gesteld om de haalbaarheid te onderzoeken van de ontwikkeling van de benutting van overcapaciteit van de 6 bestaande windturbines en innovatieve softwarematige aansturing door deze tijdens gestelde daluren de opgewekte energie te laten omzetten in waterstof.

Doel

Hiermee wordt de volwaardige capaciteit van de windmolens benut worden en ingespeeld op energie transitiedoelstelling.

Korte omschrijving van de activiteiten

Binnen de activiteiten van dit project zullen alle verschillende aspecten van de mogelijke experimentele ontwikkeling nader onderzocht dienen te worden. Dit zijn technisch onderzoek, juridisch en economisch onderzoek voor de benutting van overcapaciteit.

Locaties

Uitvoering van de haalbaarheidsstudie experimentele ontwikkeling is gelegen op industrieterrein Weststad III te Oosterhout aan de Logistiekweg 18, 4906 AB Oosterhout

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Tankpunt BV Kleine organisatie Penvoerder, ontwikkelaar
De Graaf Logistics BV Grote onderneming Locatie eigenaar en eindgebruiker
Gemeente Oosterhout NGO Kennisleverancier

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?