yDrive (2021)

Laatst gecontroleerd op:
22 november 2023
Gepubliceerd op:
15 maart 2022

Het doel van dit project is de ontwikkeling en demonstratie van een elektrische powertrain voor opleggers (yDrive) zodat iedere trekker-oplegger voordelig deel elektrisch aangedreven kan worden gemaakt.

Beschrijving

Aanleiding

Het wegvervoer is verantwoordelijk voor 9% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de doelstelling van het Verdrag van Parijs te halen, moeten CO2-emissies in 2050 met bijna 60% zijn gedaald, ondanks een verwachte verdubbeling van het vrachtvolume over de weg. De Europese Green Deal heeft doelen gesteld om de CO2-uitstoot van vrachtwagens met 15% te verminderen in 2025 en 30% in 2030. 
De ACEA verwacht dat in 2030 slechts 4% van het totale vrachtwagenpark elektrisch zal zijn, wat betekent dat de doelstellingen niet zullen worden gehaald met elektrische vrachtwagens (batterij en waterstof). Bottleneck hierin is naast de hoge aanschafprijs ook de benodigde infrastructuur (hoge kosten, lange doorlooptijd van de aanleg, capaciteit van het elektriciteitsnet, productie groene waterstof en voldoende waterstof tankstations).
Wij denken dat hybridiseren van trekker-oplegger-combinaties een belangrijke bijdrage kan leveren aan een snelle reductie van emissies in goederentransport over de weg. Met onze oplossing kan tegen geringe kosten van iedere trekker-oplegger-combinatie een hybride gemaakt worden.
 

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen en demonstreren van een elektrische powertrain voor opleggers (genaamd yDrive). yDrive maakt een conventionele (brandstof) trekker-oplegger-combinatie hybride (HEV) en geeft tijdens acceleratie een boost, waardoor de trekker minder brandstof verbruikt en uiteindelijk zelfs met een kleinere motor uitgevoerd kan worden. Indien alle opleggers met yDrive uitgevoerd worden, dan worden de 2025 doelen behaald met een product dat zichzelf terugverdient gedurende de economische levensduur van de oplegger, zonder dat het gehele vrachtwagenpark vernieuwd hoeft te worden! Hiermee levert yDrive gelijk een essentiële bijdrage aan de doelen van 2030.

Korte samenvatting van de activiteiten

  • Ontwikkelen en demonstreren van een elektrische powertrain, welke bestaat uit een elektrisch aangedreven as (e-as) en de RESS (Rechargabele Engergy Storage System);
  • Ontwikkelen van een algoritme voor de besturing van het geheel inclusief communicatie tussen trekker en oplegger en energieoptimalisatie;
  • Eveneens zal er interactie plaatsvinden met de relevante wetgevings- en toelatingsautoriteiten op aspecten van veiligheid, toelatingscriteria en testprocedures.

Locaties

Dronten, Dordrecht, Deventer, Helmond, Amsterdam en Grubbenvorst

Deelnemers
Naam deelnemer Organisatie Rol in project
Econogy BV Onderneming Penvoerder, systeemintegrator, e-as
DLS-Drive Line Systems BV Onderneming Ontwikkeling RESS
V-Tron BV Onderneming Ontwikkeling controller en algoritme
TNO Onderzoeksorganisatie (niet-economische activiteiten) Modelleren, energiemanagment, monitoring
AutomotiveNL BV (RAI Vereniging) Onderneming Wet- en regelgeving en disseminatie
THT New Cool BV Onderneming Montage en inzetten testvoertuig, advies

Resultaat

Het project dient in trekker-oplegger combinaties een CO2- en brandstofreductie van 15% in regionale distributie en 10% in long haul aan te tonen.
Concrete resultaten van het project:
1.    Technische en economische haalbaarheid van verschillende technologieën inzichtelijk;
2.    Optimale concept keuze (technische uitvoering):
•    Type en aantal e-motors (wel of geen torque vectoring);
•    Chemie van de batterij of super capacitors (of hybride variant);
•    Regeneratie en aandrijving optimaliseren d.m.v. kingpin sensor, trekker data en ADAS-aansturing;
•    Plug-in ter verhoging emissiereductie en mogelijkheid emissie-loos rijden.
3.    Een demonstratievoertuig;
4.    Praktijkmetingen van de prestaties en een analyse van het potentieel bij verdere opschaling;
5.    Een business case en investeringsplan voor opschalen tot 2.000 e-powertrains per jaar;
6.    Ca 63.000 ton CO2-reductie in 5 jaar na afloop van het project bij volbrengen business-case.

Bent u tevreden over deze pagina?