ZEBRH - Zero Emissie in Binnenstedelijke Regio’s – vol elektrische & Hybride trucks (2019)

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
21 juli 2020

De proeftuin heeft als doel het verkrijgen van kennis en inzicht rondom het verduurzamen – dit betekent het sterk reduceren van CO2 en van NOx en deeltjes - van transport door middel van de inzet van verschillende elektrische trucks in verschillende use cases / scenario's, met name in binnenstedelijke gebieden.

Beschrijving

Doel van het project

De proeftuin heeft als doel het verkrijgen van kennis en inzicht rondom het verduurzamen – dit betekent het sterk reduceren van CO2 en van NOx en deeltjes - van transport door middel van de inzet van verschillende elektrische trucks in verschillende use cases / scenario's, met name in binnenstedelijke gebieden. Daarbij gaat het met name om de zero emissie hubfunctie bij volledig elektrische vrachtwagens én de daadwerkelijke verduurzaming bij de inzet van PHEV trucks met geofencing techniek. 

Activiteiten

De proeftuin zal gezamenlijk met de partners worden ontworpen om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op de daadwerkelijke proeftuin. Binnen de proeftuin zullen volledig elektrische bakwagens en trekkers worden getest bij de inzet in de hub functies voor binnenstedelijke distributie. De PHEV trekkers zullen met name worden getest op zero emissie inzetbaarheid in de binnensteden (o.a. op basis van geo-fencing). De voertuigen zullen worden gemonitord door TNO en Fontys, om op basis van de data de analyses uit te kunnen voeren en aanbevelingen te doen. FIER zal specifiek analyses uitvoeren op de business cases bij diverse use cases.

Locaties

Dit project wordt uitgevoerd in diverse steden en regio’s in Nederland, waarbij met name genoemd kan worden:

  • EUSER: Berkel Rodenrijs en / of Barendrecht
  • SNEL: Woerden
  • Ploeger: DC Gilze/Breda
  • Deudekom: Duivendrecht.
  • Apollo Verhuizingen: Amsterdam-Westpoort
  • VSDV: Zuid Nederland en Amsterdam
  • TNO: Helmond
  • Fontys: Helmond
  • FIER: Helmond
Deelnemers
Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Euser Groot bedrijf Deelnemer
SNEL Groot bedrijf Deelnemer
Ploeger Groot bedrijf Deelnemer
Deudekom Klein bedrijf Deelnemer
Apollo Verhuizingen Klein bedrijf Deelnemer
VSDV Groot bedrijf Deelnemer
TNO Onderzoeksorganisatie Onderzoek
Fontys Hogescholen Onderzoeksorganisatie Onderzoek
FIER Automotive Klein bedrijf Leading partner

Resultaat

Het resultaat van de proeftuin zal zijn dat verschillende varianten van elektrische DAF trucks zijn getest in verschillende use cases.

Partners in het project zullen kennis en ervaring hebben opgedaan voor verdere opschaling van zero emissie transport en DAF kan op basis van de feedback in staat zijn de producten verder te optimaliseren.

Gerealiseerde resultaten (per eind 2023)

In 2023 is het project in een stroomversnelling gekomen. Inmiddels zijn alle 12 elektrische trucks geleverd, en wordt er intensief gereden en getest. Voor de meeste voertuigen is dit naar volle tevredenheid, al heeft het consortium wel last gehad van enkele kinderziektes van de voertuigen en de oplaadinfrastructuur. De trucks maken gebruik van reeds aanwezige laadinfrastructuur of van externe laadinfrastructuur. 

TNO en Fontys hebben stevige effort gestoken in het vergaren van informatie vanuit de elektrische DAF en Renault trucks. Dit verloopt niet altijd even soepel, maar er is goede voortgang gemaakt. De volgende fase van het onderzoek is ook al gestart waarbij er o.a. wordt gekeken naar de voorspelbaarheid van de range van de voertuigen, gebaseerd op weersomstandigheden en lading.

Actueel

Vooruitblik

In het laatste half jaar worden voor alle partners TCO berekeningen gemaakt, wordt de laatste data opgehaald en door TNO en Fontys verwerkt. Het BESS wordt bij Apollo geleverd en geïnstalleerd, de hieruit verkregen data wordt ook meegenomen in de eindrapportage.

Bent u tevreden over deze pagina?