Documenten en Publicaties

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

 1. Protocol Monitoring procedure - MJA3 Hoofdstuk 3A
  PDF document | 80,42 KB | 02 augustus 2018

  Protocol Monitoring procedure - MJA3 Hoofdstuk 3A. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Bijlage MJA3, Hoofdstuk 3A - Dit protocol bevat de uitwerking van de afspraken inzake de voortgangsbewaking van de uitvoering van het energie-efficiëntieplan (EEP), zoals deze worden genoemd in artikel 5.1 lid 2 van de MJA3 convenanttekst. In dit hoofdstuk wordt beschreven volgens welke processtappen de resultaten van Ondernemingen tot stand komen.

 2. Protocol Monitoring methodiek - MJA Hoofdstuk 3B
  PDF document | 108,11 KB | 02 augustus 2018

  Protocol Monitoring methodiek - MJA Hoofdstuk 3B. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. In deze bijlage MJA3, hoofdstuk 3B staat het protocol en de uitwerking van de afspraken inzake de methodiek energie-efficiëntie. Nadere uitwerking vindt in de loop van het jaar plaats in de Handreiking Monitoring Energie-Efficiëntieplan, hierna te noemen ‘Handreiking MEE’.

 3. Methodiek energie efficiency MJA3
  PDF document | 163,27 KB | 27 juli 2018

  Methodiek energie efficiency MJA3. MJA3/MEE Het Platform MJA3 heeft op 3 februari 2010 ingestemd met deze nieuwe Methodiek energie-efficiency. Energie-efficiency convenant. Alle inspanningen van bedrijven gericht op energiebesparing in het productieproces en in de keten en met het oog op de inzet van duurzame energie, worden gehonoreerd: zij worden in absolute omvang (Joule) gewaardeerd en gerapporteerd. De besparingsomvang van maatregelen vormt samen met de wijzigingen in het energieverbruik door volume-ontwikkeling en invloed van omgevingsfactoren een onlosmakelijk geheel.

 4. Methodiek energie efficiency MEE
  PDF document | 223,57 KB | 27 juli 2018

  Methodiek energie efficiency MEE. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Samenvatting nieuwe methodiek: Alle inspanningen van bedrijven gericht op energiebesparing in het productieproces en in de keten worden gehonoreerd: zij worden in absolute omvang (Joule) gewaardeerd en gerapporteerd. De besparingsomvang van maatregelen vormt samen met de wijzigingen in het energieverbruik door volume-ontwikkeling en invloed van omgevingsfactoren een onlosmakelijk geheel.

 5. Bijlage MJA3-convenanttekst - Hoofdstuk 5 Concernaanpak versie februari 2016
  PDF document | 24,23 KB | 17 juli 2018

  Bijlage MJA3-convenanttekst - Hoofdstuk 5 Concernaanpak versie februari 2016. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Binnen deze meerjarenafspraak is ruimte om een concernaanpak te volgen. Hierbij kan de Onderneming bijvoorbeeld besluiten om prioriteit te geven aan de energie-efficiëntie-verbetering bij een specifieke inrichting in Nederland. Op deze wijze wordt het concern in de gelegenheid gesteld om de verplichtingen voortvloeiend uit deze meerjarenafspraak af te kunnen stemmen op het eigen investeringsbeleid. Het is dus van belang om aan de concernaanpak ruimte te geven, waarbij echter randvoorwaarden gelden die voortvloeien uit het juridisch kader.

Pagina's

Service menu right