Documenten en Publicaties

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

 1. Flashstoom uit hogedruk condensaat - restwarmte
  PDF document | 392,13 KB | 12 juli 2018

  2MJAP1143-Flashstoom_uit_hogedruk.pdf. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Aardappelverwerkende industrie, Techniek - restwarmte: Het hogedruk condensaat (van bijvoorbeeld de bakovens) heeft een hoge temperatuur. Normaliter wordt dit condensaat teruggevoerd naar de ontgasser, maar vanwege de hoge temperatuur kan de warmtegraad in de ontgasser – en daarmee de druk – oplopen waardoor onnodige stoomverliezen zullen optreden. Het hogedruk condensaat kan geflasht worden naar een lagere druk. Hierbij ontstaat lagedrukstoom en lagedruk condensaat. De lagedrukstoom wordt gevoed naar het lagedrukstoom netwerk. Lagedruk condensaat heeft een lagere temperatuur waardoor de gemiddelde temperatuur van het voedingswater naar de ontgasser afneemt.

 2. Hogetemperatuur mechanische warmtepomp - restwarmte
  PDF document | 245,53 KB | 12 juli 2018

  2MJAP1142-Hogetemp_wp_mechanisch_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Aardappelverwerkende industrie, Techniek - restwarmte: De aardappelverwerkende industrie kampt over het algemeen met een overschot aan restwarmte. Een mogelijke toepassing hiervoor is het opwaarderen van restwarmte naar een hogere temperatuur. Bij een hogetemperatuur warmtepomp wordt de graad van restwarmte verhoogd middels een medium. Het werkmiddel wordt in een verdamper verdampt met behulp van restwarmte. Een compressor verhoogt de druk, waarna de warmte op hogere temperatuur wordt afgegeven in de condensor.

 3. Thermischewarmtepomp - restwarmte
  PDF document | 245,37 KB | 12 juli 2018

  2MJAP1141-Thermischewarmtepomp_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Aardappelverwerkende industrie, Techniek - restwarmte: De aardappelverwerkende industrie kampt over het algemeen met een overschot aan restwarmte. Een mogelijke toepassing hiervoor is het opwaarderen van restwarmte naar een hogere temperatuur. Een thermische warmtepomp wekt met behulp van restwarmte vacuümstoom op, die met een stoominjecteur in druk wordt verhoogd. De stoom condenseert vervolgens in een condensor onder afgifte van warmte, waarmee bijvoorbeeld het circulatiewater van een blancheur verwarmd kan worden.

 4. Thermische damprecompressie - restwarmte
  PDF document | 252,84 KB | 09 juli 2018

  2MJAP1140-Thermische_damprecompressie_0.pdf MJA3/MEE convenant. Aardappelverwerkende industrie, Techniek - restwarmte: De aardappelverwerkende industrie kampt over het algemeen met een overschot aan restwarmte. Een mogelijke toepassing hiervoor is het opwaarderen van restwarmte naar lagedrukstoom. Bij thermische damprecompressie wordt hogedrukstoom gebruikt als drijvende kracht om vacuümstoom in druk te verhogen tot lagedrukstoom. De vacuümstoom wordt opgewekt door restwarmte.

 5. Pasteurisatie continuproces - restwarmte
  PDF document | 266,70 KB | 09 juli 2018

  2MJAP1139-Pasteurisatie_continuproces_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Aardappelverwerkende industrie, Techniek - restwarmte: Bij pasteurisatie als continuproces ligt het product op een lopende band. In het eerste gedeelte wordt het product besproeid met warm water, in het tweede gedeelte wordt er koud water over gesproeid. Aan het begin van het proces heeft het product een lage temperatuur waardoor het verwarmd kan worden met water op lagere temperatuur. Aan het begin van de koeling is het product nog warm, en kan er gekoeld worden met relatief warm water.

 6. Sterilisatie of pasteurisatie (batchproces) - restwarmte
  PDF document | 253,02 KB | 09 juli 2018

  2MJAP1138-Sterilisatie_of_pasteurisatie_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant: Aardappelverwerkende industrie, Techniek - restwarmte: Om de houdbaarheid te verlengen, worden producten gesteriliseerd of gepasteuriseerd. Hierbij wordt het product gedurende een tijd verwarmd tot boven een bepaalde temperatuur. De temperatuur voor pasteurisatie ligt lager dan voor sterilisatie. Bij een batchproces wordt het product in een autoclaaf gereden. Vervolgens wordt het product verhit door er warm water over te sproeien. Hierna wordt het product gekoeld door er koud water over te sproeien. Een belangrijk deel van de warmte zit in het interne circulatiewater.

 7. Koelstap in blancheerproces - restwarmte
  PDF document | 318,93 KB | 09 juli 2018

  2MJAP1137-Koelstap_in_blancheerproces_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Aardappelverwerkende industrie, Techniek - restwarmte: Sommige producten worden na het blancheren gekoeld. Bij directe koeling gaat het product door een koeler met koud water waar continu waterverversing op staat. Het warme overloopwater wordt afgevoerd. Koeling van de producten kan echter ook indirect. In dat geval wordt er water over de koeler gecirculeerd. In het circulatiesysteem wordt een warmtewisselaar opgenomen die het circulatiewater koelt met proceswater. Dit opgewarmde proceswater kan elders in het productieproces worden gebruikt.

 8. (Voor)koelen product met proceswater - restwarmte
  PDF document | 232,67 KB | 09 juli 2018

  2MJAP1136-Voorkoelen_product_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant: Aardappelverwerkende industrie Techniek - restwarmte. Binnen de aardappelverwerkende industrie wordt het eindproduct vaak gekoeld of ingevroren. De koude wordt geleverd door een mechanische koelinstallatie. De koelcompressoren hebben een belangrijk aandeel in het elektriciteitverbruik. Bij een friteslijn wordt het product na de bak-oven ingevroren. Hierbij daalt de temperatuur van 90°C naar -18°C. Voor het eerste deel van de koeling kan proceswater worden gebruikt: het product kan zo tot circa 50°C worden gekoeld, terwijl het proceswater iets opwarmt. Naast elektriciteitbesparing op de mechanische koeling, bespaart dit aardgas voor de verwarming van proceswater

 9. Rookgascondensor - restwarmte
  PDF document | 243,67 KB | 09 juli 2018

  2MJAP1135-Rookgascondensor_0.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Aardappelverwerkende industrie. Techniek - restwarmte: Rookgascondensor. De meeste stoomketels hebben een economiser waarin het ketelvoedingswater wordt voorverwarmd. Na de economiser hebben de rookgassen nog steeds een temperatuur van circa 140°C. Met een rookgascondensor kunnen de rookgassen nog verder worden afgekoeld. Onder een temperatuur van circa 57°C condenseert de waterdamp in de rookgassen. Met een rookgascondensor kan water opgewarmd worden tot 70°C.

 10. Lucht voor afvoer droger - restwarmte
  PDF document | 190,49 KB | 09 juli 2018

  2MJAP1134-Lucht_voor_afvoer_droger_0.pd. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Aardappelverwerkende industrie. Techniek - lucht/lucht restwarmte: De afvoerlucht van een droger heeft een hoge luchtvochtigheid en een temperatuur die hoger is dan de omgeving. De warmteinhoud is dus groot. Met de warmte uit de afvoerlucht kan de aanvoerlucht worden voorverwarmd. Hiervoor wordt een platenwarmtewisselaar geplaatst: aan de ene zijde stroomt de aanvoerlucht en aan de andere zijde stroomt de afvoerlucht.

Pagina's

Service menu right