Bedrijventerrein Schiebroek: BIZ maakt verduurzaming mogelijk

Laatst gecontroleerd op:
13 juli 2020
Gepubliceerd op:
22 juni 2020

De oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) bleek voor bedrijventerrein Schiebroek een gouden greep. De hechte samenwerking en professioneel parkmanagement zorgen sinds 2012 voor stabiliteit en veiligheid. Ook ontstond er ruimte om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Ondernemers in Schiebroek zetten ambitieuze stappen op weg naar een energiepositief bedrijventerrein, dat meer energie opwekt dan verbruikt.

Interview met Edwin Markus, parkmanager bedrijventerrein Schiebroek

Een stabiele basis

“Een BIZ is een wettelijk instrument om samen te werken op bedrijventerreinen: alle ondernemers en eigenaren zijn verplicht een bijdrage te betalen. Bij ons bedraagt die 150 euro per deelnemer per jaar. Zo kunnen zij onder andere professioneel parkmanagement gezamenlijk bekostigen”, vertelt Edwin Markus, parkmanager van Bedrijventerrein Schiebroek sinds 2011. “Die gezamenlijke aanpak zie ik als een voorwaarde voor verduurzaming. Een parkmanager kan de mogelijkheden voor verduurzaming onderzoeken en plannen uitvoeren. De meeste ondernemers hebben daar geen tijd voor.”

Herontwikkelen voor de eeuwigheid

De ontwikkeling van de future map was niet de eerste stap in de verduurzaming van het terrein. Rijke: “Bij de aankoop van het terrein heeft Schipper Bosch alle gebouwen beoordeeld en een code gegeven, van ‘herontwikkelen voor de eeuwigheid’ tot ‘niet interessant’. Het merendeel van de bruikbare panden behandelen we als monumenten. We herontwikkelen ze tot gebouwen die voldoen aan de moderne maatstaven, waarbij we ze visueel houden op het niveau zoals het was. Authentiek ogende gebouwen dus, maar dan met energielabel A.” 

Herontwikkeling van oude panden is relatief kostbaar en daarom geen vanzelfsprekende keuze. “Schipper Bosch zit niet op het park om het weer te verkopen”, legt Rijke uit. “We willen het succesvol maken op de zeer lange termijn. We zitten hier bij wijze van spreken voor de eeuwigheid. Dat geeft een bepaalde rust en de mogelijkheid om te investeren.”

Projectsamenvatting

Bedrijventerrein Schiebroek in het kort

Locatie: Rotterdam-Noord
Oppervlakte: 11,2 ha
Bedrijven: 160 veelal kleine bedrijven en een grote drukkerij
Startjaar: 1960

 1. Wat houdt het project in 1 zin in?
  Via een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) investeren bedrijven op bedrijventerrein Schiebroek sinds 2015 in energiebesparing en circulaire economie.
 2. Wie zijn er bij het project betrokken?
  • Parkmanager (Edwin Markus)
  • De bedrijvenvereniging
  • Ongeveer 160 ondernemers op Schiebroek (via parkmanagement)
  • TNO
  • Gemeente Rotterdam
  • Provincie Zuid-Holland
  • Omgevingsdienst DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond)
 3. Hoe wordt het project georganiseerd en gefinancierd?
  Voor de samenwerking in een BIZ betalen alle ondernemers en vastgoedeigenaren een bijdrage. De BIZ Schiebroek wordt ook mede gefaciliteerd door de Provincie Zuid-Holland, omgevingsdienst DCMR en de gemeente Rotterdam, onder meer met kennis, netwerken en subsidies. Aan zeven bedrijven is subsidie verstrekt met de provinciale regeling ‘Energie op Bedrijventerreinen’. Ook komt er een zonnepark in de nabije omgeving van het bedrijventerrein waarvoor de gemeente de omgevingsvergunning heeft verleend.
 4. Welke voordelen biedt het project?
  • Efficiënte krachtenbundeling
   Dankzij de BIZ kan het bedrijventerrein professioneel parkmanagement betalen en waar nodig specialisten inhuren. Een eigen energiebedrijf op het terrein moet inkomsten gaan genereren voor het bedrijvencollectief. Met dat geld kunnen duurzame initiatieven in de toekomst worden betaald. 
  • Kennis breder toepassen
   Een groot voordeel voor de gemeente en de provincie is dat de opgedane kennis kan worden toegepast op andere bedrijventerreinen van de gemeente Rotterdam en in Zuid-Holland.
  • Een aantrekkelijk bedrijventerrein
   Bedrijventerrein Schiebroek is populair als vestigingslocatie van bedrijven dankzij de sterke samenhang op het terrein, de toekomstbestendige voorzieningen en de aantrekkelijke inrichting. Er is geen leegstand en er heerst een positieve sfeer.
 5. Wat zijn de belangrijkste lessen?
  • Lange termijn is een uitdaging
   De BIZ is altijd voor slechts vier jaar van kracht. Daarna moeten ondernemers en vastgoedeigenaren opnieuw stemmen over de vraag of de BIZ wordt voortgezet. Dat maakt plannen maken voor de lange termijn lastig.
  • Aandacht voor data en financiering
   Gebrek aan precieze data over het energiegebruik op het terrein is een belemmering. Bedrijven hebben daardoor minder inzicht in het effect dat verschillende duurzame maatregelen zullen hebben op hun energieverbruik en CO2-uitstoot. Ook het vinden van financiering is een knelpunt. Daarvoor moet een degelijk plan klaarliggen, voordat bedrijven aan de slag kunnen met duurzaamheid.
  • Eerlijk zijn
   Communicatie is een belangrijke succesfactor: door de positieve verhalen te delen en eerlijk te zijn over mislukte projecten, houdt de parkmanager het vertrouwen onder de bedrijven hoog. Er zijn altijd mensen die niet mee willen doen en je werk belachelijk maken. Dat hoort erbij. En sommige ideeën blijken ook daadwerkelijk niet te werken. Over dat soort ‘falen’ moet je ook eerlijk zijn. Het is experimenteren.
  • Professioneel parkmanagement
   De meest concrete tip is: zorg voor professioneel parkmanagement met affiniteit voor duurzaamheid.
In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?