Kleefse Waard in Arnhem: duurzaamheid loont

Laatst gecontroleerd op:
18 februari 2021
Gepubliceerd op:
18 december 2020

Sinds ontwikkelaar en belegger Schipper Bosch het terrein van de Kleefse Waard in 2003 kocht van AkzoNobel, is het park getransformeerd tot een prijswinnende cleantech campus. Samen met de huurders werkt Industriepark Kleefse Waard aan een zo duurzaam mogelijk bedrijventerrein. Circulaire economie speelt daarbij een belangrijke rol.

Interview met Kevin Rijke, directeur Industriepark Kleefse Waard

Op weg naar het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland

Kevin Rijke, directeur van Industriepark Kleefse Waard (IPKW), ontwikkelde samen met de eigenaar een future map voor het park. Daarop staan verschillende thema’s aangegeven waarop verduurzaming moet plaatsvinden. “Het idee voor deze kaart ontstond in 2015 in gesprek met collega’s”, herinnert hij zich. “We vonden allemaal dat we te weinig deden aan verduurzaming, maar ik merkte dat veel collega’s niet goed wisten waar ze moesten beginnen. De future map geeft daar richting in. We onderscheiden vijf werkgebieden: afval, mobiliteit, (her)ontwikkeling, mensen en energie. Vooral met dat laatste kunnen we een grote klap maken. We hebben grote en kleine projecten geïdentificeerd, partners gezocht en zijn stapje voor stapje gaan verduurzamen.” 

Duurzaam bedrijventerrein Kleefse Waard Arnhem

Herontwikkelen voor de eeuwigheid

De ontwikkeling van de future map was niet de eerste stap in de verduurzaming van het terrein. Rijke: “Bij de aankoop van het terrein heeft Schipper Bosch alle gebouwen beoordeeld en een code gegeven, van ‘herontwikkelen voor de eeuwigheid’ tot ‘niet interessant’. Het merendeel van de bruikbare panden behandelen we als monumenten. We herontwikkelen ze tot gebouwen die voldoen aan de moderne maatstaven, waarbij we ze visueel houden op het niveau zoals het was. Authentiek ogende gebouwen dus, maar dan met energielabel A.” 

Herontwikkeling van oude panden is relatief kostbaar en daarom geen vanzelfsprekende keuze. “Schipper Bosch zit niet op het park om het weer te verkopen”, legt Rijke uit. “We willen het succesvol maken op de zeer lange termijn. We zitten hier bij wijze van spreken voor de eeuwigheid. Dat geeft een bepaalde rust en de mogelijkheid om te investeren.”

Gebruik op eigen terrein

Ook op het gebied van afval heeft IPKW circulaire ambities. “We streven ernaar dat afval het terrein niet meer afgaat”, vertelt Kevin Rijke. In samenwerking met een plasticrecyclingbedrijf, enkele creatieve ondernemers en de huurders wordt al het afval op IPKW omgevormd tot iets nieuws. “We vragen de huurders om het afval gescheiden in te zamelen. Vervolgens wordt het afval door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar onze grondstoffenbank gebracht. Van de grotere hoeveelheden gescheiden afval worden vervolgens producten gemaakt die we weer op het park kunnen gebruiken.” De bankjes op het park en het meubilair van het restaurant en van de evenementenruimte zijn allemaal gemaakt van reststromen van IPKW zelf. 

“We zijn nog lang niet zover dat we alle reststromen weer nieuwe waarde kunnen geven, maar we blijven stappen zetten”, legt Rijke uit. “Zo staat er op het terrein een kleine biomassacentrale, wordt er actief gewerkt aan vergroening van het park en het verbeteren van de biodiversiteit, en worden er binnenkort windmolens en ruim 25.000 zonnepanelen geplaatst.” Ook is er onlangs een warmtenet aangelegd, waardoor alle kantoren nu verwarmd worden met restwarmte uit stoomproductie.

“Begin klein”

Het kan een lastige en vooral grote opgave lijken om een bedrijventerrein te verduurzamen. “Begin daarom klein”, adviseert Rijke. “Geef jezelf niet het gevoel dat de opgave enorm is, maar probeer het leuk te maken en ga het gewoon doen. Toen wij in 2015 het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland wilden worden, keken we vol bewondering naar alles wat er op andere terreinen al gebeurde. Er was voor ons nog zoveel werk te doen. Maar kijk nu eens!” 

IPKW is inmiddels, vijf jaar later, al zover dat ze zich het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland mogen noemen. “Dat komt ook omdat we als parkmanagement en eigenaren nauw hebben samengewerkt met de huurders. Dat is dan ook mijn tweede advies: motiveer elkaar. Alleen kom je niet zo ver. Als je anderen aanmoedigt om mee te doen, zul je zien dat verduurzaming leuk is én dat het loont!” 

Projectsamenvatting

Industriepark Kleefse Waard in het kort

Locatie: Arnhem
Oppervlakte: 90 hectare
Bedrijven: 78
Startjaar: 2003

 1. Wat houdt het project in 1 zin in?
  IPKW verduurzaamt haar terrein door middel van hergebruik van bestaande gebouwen, door het gebruik van reststromen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en door groene energie op te wekken en te gebruiken.
 2. Wie zijn er bij het project betrokken?
  De verduurzaming van IPKW wordt gerealiseerd door eigenaar Schipper Bosch, de parkmanagementorganisatie van IPKW en de huurders die met hun bedrijf op het terrein zitten. Daarnaast is er nauw contact met gemeente en provincie. 
 3. Hoe wordt het project georganiseerd en gefinancierd?
  IPKW werkt samen met de verschillende bedrijven op het terrein om duurzamer te worden. Schipper Bosch financiert en investeert als het gaat om herontwikkeling van gebouwen en terrein. Als het gaat om hergebruik van reststromen is een organisatiemodel opgesteld, waarin de huurder bijdraagt aan de verwerking van het afval. Na productie met de grondstoffen die hieruit gehaald worden, koopt IPKW de gemaakte producten terug. Dit model van financiering is toereikend.  
 4. Welke voordelen biedt het project? 
  • Verminderde CO2-uitstoot 
   Bedrijventerreinen verbruiken veel energie en stoten vaak (door aanwezigheid van de maakindustrie) veel CO2 uit. Door groene energie te gebruiken en bedrijven op een duurzame manier te laten werken, wordt die uitstoot drastisch verminderd. 
  • Aantrekkelijk vestigingsklimaat 
   De monumentale uitstraling, de vastigheid en langetermijnvisie die de eigenaar biedt en het duurzame, circulaire aspect van IPKW maken dat het park aantrekkelijk is voor zowel kleine als grote bedrijven die ook werken aan duurzaamheid.
  • Samenwerkingsprojecten
   IPKW werkt – samen met de gemeente Arnhem, de provincie Gelderland, het bedrijfsleven en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – aan allerlei innovatieve projecten rondom duurzame energie. De partijen zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden en versterken elkaar op het gebied van financiering, kennis en organisatie. 
 5. Wat zijn de belangrijkste lessen?
  De opgave moet niet meteen te groot worden: door klein te beginnen en overzicht te bewaren, kom je verder. Werk daarbij samen met andere partijen, want op die manier is er meer resultaat te bereiken. Daarnaast is het belangrijk om plannen goed door te rekenen; verduurzamingsprojecten zijn kostbaar, maar leveren op de lange termijn veel op. 
In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?