FA1 - Vergroot de persluchtbuffer

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Om slijtage te beperken kan een persluchtcompressor het beste zo lang mogelijk voor een aaneengesloten periode draaien. Door het toevoegen of vergroten van een persluchtbuffer worden start-stops en nullast-stand vermeden en draait de persluchtcompressor op een optimaal werkpunt.

Huidige situatie

Er is een persluchtcompressor met aan/uit-schakelaar aanwezig zonder buffervat of met een te klein buffervat. Hierdoor draait de persluchtinstallatie minimaal 15 minuten per bedrijfsuur in nullast. Bij vergroting van de buffer is het uitgangspunt om maximaal 5 minuten aaneengesloten in nullast te draaien.

FA1 - persluchtbuffer - EML

Herkenning

Een persluchtbuffer is altijd dicht bij de persluchtcompressor gesitueerd en bestaat uit een drukvat en een drukmeter.

Een buffervat is groot genoeg als de persluchtcompressor minder dan 15 minuten per uur op de nullast-stand draait.

Uitvoering

Plaats een buffervat of vervang het bestaande buffervat door een groter exemplaar. Stem de grootte van het buffervat goed op de vraag af.

Een persluchtcompressor is per dag niet vaak uit te zetten, omdat bij een te hoog aantal aan-uitschakelingen de compressor te hard slijt. Om het aantal aan-uitschakelingen te beperken heeft een persluchtcompressor een ‘nullast’-stand. In nullast draait de compressor wel, maar zonder perslucht te leveren. Het energieverbruik van een persluchtcompressor is in nullast 15 tot 35% van het energieverbruik in vollast.

Als vuistregel geldt dat de persluchtbuffer groot genoeg moet zijn om in één aangesloten periode het verbruik van een dag te kunnen afdekken. Is het verbruik over de dag relatief constant? Dan kan de persluchtbuffer worden gedimensioneerd op de productie van de pieken in het verbruik op één dag.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze.

Economische randvoorwaarde

  • Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.
  • Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.

Technische randvoorwaarde

  • Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen.
  • De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur.
  • De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?