FA2 - Plaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden te beperken

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Door het gebruiken van een afsluiter met tijdschakelaar op het persluchtleidingnet (of delen daarvan) kunt u apparaten en machines loskoppelen van de perslucht. Zo hoeft de compressor buiten bedrijfstijden niet onnodig perslucht te comprimeren.

In een persluchtsysteem gaat door lekkage altijd perslucht verloren. De persluchtcompressor slaat dan aan om het systeem op druk te houden, ook als er geen vraag is naar perslucht. Het rendement van het opwekken van perslucht is zo’n 8 tot 15%. De rest van de energie is warmte; oftewel verloren energie.

Als de compressor alleen werkt als er vraag is naar perslucht bespaart dat energie.

Huidige situatie

Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden.

FA2 - afsluiter met tijdschakelaar - EML

Herkenning

Er is geen aangestuurde regelklep in de persluchtleiding direct na de compressor/buffervat aanwezig die tevens verbonden is met een tijdklok.

De tijdschakelaar kan vlakbij de compressor te vinden zijn. Maar deze kan ook op een centrale plek zitten (bijvoorbeeld waar ook de regeling van de verlichting te vinden is).

Uitvoering

Deze maatregel kan op 2 verschillende manieren het persluchtsysteem uitschakelen (als er geen vraag is):

  • Met een gewone tijdschakelaar: plaats een elektronische regelklep in de persluchtleiding (na de compressor/buffervat) en plaats een tijdschakelaar die de regelklep aanstuurt. Deze is oplossing is geschikt voor compressoren die op het gewone elektriciteitsnet zijn aangesloten.
  • Met een speciale regeling: voor compressoren die een vaste aansluiting op het elektriciteitsnet hebben of krachtstroom gebruiken (380 V). De installateur of de persoon die de compressor onderhoudt, kan deze installeren.

Doelmatig beheer en onderhoud

  • Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze.
  • Controleer regelmatig de instelling van de tijden dat het persluchtnet buiten bedrijf is en zorg dat deze bij veranderende bedrijfstijden (zoals bij zomer- en wintertijd) worden bijgewerkt.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing

Technische randvoorwaarde

De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?