FA3 - Pas een flow-drukregelaar toe in het persluchtnet

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Door door een regelklep te plaatsen direct na het buffervat in een persluchtsysteem, zijn schommelingen in de persluchtvraag uit te balanceren. Om de schommelingen (die eigenlijk altijd optreden) op te vangen is de persdruk vaak hoger ingesteld dan nodig. Door toepassing van een flow-drukregelaar kunt u de persluchtdruk in het buffervat verlagen. Deze verlaging zorgt voor een besparing op het energiegebruik van de compressor.

Daarbij zal door een lagere netdruk het persluchtgebruik per gebruiker afnemen en lekt er minder perslucht weg. Door minder persluchtgebruik of -lekkage bespaart de compressor ook energie. De besparing kan tot wel 30% van het totale verbruik zijn.

Huidige situatie

Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en burffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt.

Herkenning

Er is geen flow-drukregelaar zichtbaar (na het buffervat) in het persluchtnet.

Uitvoering

Als een installatie in bedrijf is en het buffervat in directe verbinding staat met de afnemers, doet het buffervat niets anders dan dempen. Als u hierachter een flowdrukregelaar installeert kan de perslucht die in het vat opgeslagen is, gecontroleerd expanderen en de netdruk stabiliseren (binnen 0,07 barg).

Daarom wordt een flow-drukregelaar direct na het buffervat geplaatst, zodat de wisselende vraag zoveel mogelijk uit het buffervat kan worden geleverd en tegelijkertijd de netdruk stabiel blijft.

Doelmatig beheer en onderhoud

Verlaag de persluchtdruk na plaatsing van de schakelaar en controleer regelmatig de ingestelde waarde.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.

Technische randvoorwaarde

  • Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³ per minuut.
  • In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?