FA4 - Plaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Koude lucht comprimeren kost minder energie dan warme lucht comprimeren. Dit komt omdat koude lucht een kleiner volume heeft. Daarom is het beter om geen lucht aan te zuigen uit verwarmde productieruimtes. Maak in plaats daarvan gebruik van buitenlucht of van lucht uit een onverwarmde ruimte.

De temperatuur van de buitenlucht of van onverwarmde ruimtes is meestal lager dan die in de ruimte waar de compressor staat. Bij een gemiddeld 20°C lagere temperatuur van de aanzuiglucht, neemt het elektriciteitsverbruik van de compressor met 6% tot 8% af.

Huidige situatie

Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld.

FA4 - aanzuigen koude lucht - EML

Herkenning

Er is een kanaal of buis aanwezig die is aangesloten op de aanzuigopening van de compressor of de omkasting. Het kanaal kan de koude buitenlucht aanzuigen.

Dit kanaal zit dan tussen de aanzuigopening van de persluchtcompressor en de (buiten)schil. Als het om buitenlucht gaat is er ook een rooster te zien.

Uitvoering

Plaats een ventilatiekanaal van buiten tot aan de aanzuiging van de compressor.

Let er bij de omkasting van een compressor op dat het kanaal doorloopt tot de aanzuiging van de compressor. Zo wordt er geen warmte van de compressor zelf opgenomen door de aanvoerlucht.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar.

Technische randvoorwaarde

De compressor staat binnen 5 meter van een buitenmuur.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?