FA7 - Gebruik een blower voor het schoonblazen in plaats van perslucht

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Gebruik een decentrale blower voor werkzaamheden zoals het schoonblazen van vloeren en machines waarbij met lucht moet worden geblazen. Dit is energiezuiniger dan blazen met perslucht.

Het rendement van een persluchtcompressor is laag. Maar 10% tot 30% van de ingaande energie wordt uiteindelijk omgezet in perslucht (afhankelijk van de configuratie van het persluchtsysteem). De rest van de energie wordt in warmte omgezet.

Blowers zijn een alternatief voor blaassystemen met perslucht. Voor het schoonblazen is lucht met een lagere druk vaak voldoende. Doordat de lucht minder comprimeert, heeft een blower een lager energieverbruik. Een ander voordeel van een blower is dat deze minder onderhoud nodig heeft. Ook is de geluidshinder minder en bevat de blowerlucht geen olie.

Een blower kan ook worden ingezet om een zogeheten luchtmes te voorzien van lucht. De lucht wordt op druk gebracht en ontsnapt daarna via smalle gleuven met de juiste snelheid om producten schoon te blazen.

Blowerlucht wordt toegepast voor o.a. het schoon- en droogblazen van producten op transportbanden, drogen en afblazen van blikjes, PET-flessen, glazen flessen, vaten, kratten, pallets, potten en gelabelde flessen, vlees, fruit, groente, kazen en verpakkingen.

Huidige situatie

Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar.

FA7  -Blower - EML

Herkenning

Er is een persluchtpistool aanwezig voor het schoonblazen van de vloeren en machines.

Een blower bestaat uit een gesloten behuizing met een open metalen rooster als aanzuigopening. Een blower is te herkennen aan het ontbreken van een persluchtleiding richting het pistool. In plaats daarvan is de blower aangesloten met een snoer of accu.

Uitvoering

Vervang het persluchtpistool door een blower. Let er in de praktijk wel op dat het bereik van de blower mogelijk breder is dan een persluchtpistool. Dit kan leiden tot een ongewenste bredere verspreiding van het af te voeren materiaal. Hou hier rekening mee bij de keuze voor het type blower of kies een werkwijze in de productiehal waarbij dit effect hanteerbaar blijft.

Economische randvoorwaarde

Zelfstandig moment: Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 uur per week.

Technische randvoorwaarde

  • Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoongeblazen wordt.
  • De blower is binnen 10 meter van de toepassing te plaatsen.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?