FA8 - Vervang de regelklepbediening op basis van perslucht door elektrische aandrijvingen

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Door een op perslucht aangedreven besturend element (actuator) van de regelklep te vervangen door een elektrisch aangedreven servo- of stappenmotor, kan energie bespaard worden. Bij een perslucht aangedreven actuator moet het persluchtnet tijdens het hele jaar lucht op druk gehouden worden. Ook is het maken van perslucht, met een persluchtcompressor, maar 10% efficiënt. Ervan uitgaand dat er geen continue verbruik is, is een elektrische aandrijving efficiënter.

In een ATEX omgeving is het gebruik van een elektrische klepbediening niet mogelijk.

Huidige situatie

Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen.

Herkenning

Een perslucht-regelklepbediening is te herkennen aan een kastje boven op een klep waar een of twee persluchtslangen op zijn aangesloten. Tijdens het schakelen is er vaak een sissend geluid te horen.

Bij een elektrische regelklepbediening zal er bekabeling naar de aansturing lopen in plaats van persluchtleidingen.

Uitvoering

Vervang de persluchtaangedreven elementen door servo- of stappenmotor-elementen.

Economische randvoorwaarde

Natuurlijk moment: Bij processen die het hele jaar continue in bedrijf zijn.

Technische randvoorwaarde

  • Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 meter.
  • De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Nee

Bent u tevreden over deze pagina?