FB1 - Verlaag de stoomdruk van het centrale stoomnet

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Het verlagen van de stoomdruk van het centrale stoomnet zorgt ervoor dat de stoomketel op een lagere druk stoom produceert. Dit bespaart energie aangezien de schoorsteentemperatuur afneemt en hiermee ook het verlies door de rookgassen. Ook het warmteverlies door de wanden van de ketel en flashverliezen bij condenspotten zullen afnemen.

Een belangrijk aandachtspunt van deze maatregel is dat de temperatuur en het drukniveau van de stoom blijft voldoen aan de eisen die het proces stelt. Dit heeft namelijk invloed op het functioneren van het proces. Een ander aandachtspunt is dat rekening moet worden gehouden met de capaciteit van de ketel. Bij een te kleine capaciteit kan de drukverlaging ervoor zorgen dat de stoomketel onvoldoende stoom levert.

De installatie die de hoogste stoomdruk nodig heeft om te functioneren bepaalt wat de laagst mogelijke stoomdruk van de ketel kan zijn.

Huidige situatie

Er is een stoomketel aanwezig die is gekoppeld aan een centraal stoomnet en de druk op het stoomnet is hoger dan voor de aangesloten apparaten vereist is.

Herkenning

De stoomdruk is vaak af te lezen via een meter bij de stoomketel. Een dagelijks beheerder zal kunnen vertellen hoe er geoptimaliseerd is en meetresultaten kunnen laten zien.

Het gaat niet om het vaststellen van een te hoge stoomdruk in absolute zin maar om het doen van onderzoek naar de laagst mogelijke stoomdruk.

Uitvoering

Ga na bij welke stoomdruk de aangesloten installaties nog goed werken. De brander regelt de stoomdruk in de ketel door lager te schakelen als de maximale keteldruk bereikt is en hoger te schakelen als de minimale keteldruk bereikt is. Verlaag, zo mogelijk, zowel de maximale als de minimale keteldruk.

Vaak is het schakelgebied van de brander groot. Verlaag in dat geval de maximale keteldruk en houdt de minimale keteldruk in stand. De druk wordt hierdoor nooit te laag voor de aangesloten installaties.

Zorg ervoor dat de ketel nooit afslaat. Als de ketel afslaat blijft de luchttoevoer aan. Hierdoor koelt de ketel af en gaat er onnodig energie verloren.

Bij 24-uursbedrijf van de ketel is de stoomvraag ‘s nachts vaak minder. Verlaag voor deze uren de druk op het stoomnet, bijvoorbeeld met een pressostaatschakelaar.

Pas de maatregel bij voorkeur toe tijdens onderhoud van de stoomketels.

Relevante wetgeving

Voor de meeste gestookte stoominstallaties is het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (BEMS) van toepassing. Dit besluit bevat emissie-eisen voor stoominstallaties.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleer regelmatig de stoomdruk in het stoomnet.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk.

Voor Glastuinbouw

Het stoomnet is meer dan 3.700 uur per jaar op druk.

Technische randvoorwaarde

  • Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig.
  • De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk.
  • De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stro

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?