FB3 - Gebruik een rookgascondensor om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

De rookgassen uit een stoomketel bevatten na de economizer nog bruikbare energie in de vorm van warmte. Deze kan nuttig ingezet worden wanneer een rookgascondensor gebruikt wordt om ketelwater op te warmen. De waterdamp in de rookgassen condenseert en staat de energie af in deze condensor. Dit verhoogt het rendement van de stoomketel.

Huidige situatie

Er is een stoomketel met economizer aanwezig en de rookgassen verlaten de schoorsteen (na de economizer) met een temperatuur van 130 °C of hoger.

Herkenning

De rookgassen worden via de afgas van de stoomketel via een kanaalwerk naar een warmtewisselaar geleid. Dit is een kast met pijpenwarmtewisselaren. Een condensafvoer van de rookgascondensor naar het riool zal aanwezig zijn om de condens af te kunnen voeren. Een rookgascondensor zit vaak achter de economizer. Vanaf de rookgascondensor is een condensafvoer naar het riool aanwezig om de condens af te kunnen voeren.

Uitvoering

De installatie van een rookgascondensor is meestal relatief eenvoudig en vereist meestal geen grote wijzigingen aan de bestaande installatie. Er hoeft geen geheel nieuwe ketel aangeschaft te worden. Er zijn verschillende type rookgascondensors beschikbaar op de markt. Voorbeelden hiervan zijn met of zonder omloopkanaal en met een enkel of dubbel (combi)watercircuit. De basis blijft echter hetzelfde, namelijk de warmtewisselaar.

Voor de uitvoering van deze maatregel moet u rekening houden met een aantal aandachtspunten. Zo kan condenswater zuur zijn. Daarom is het belangrijk dat de condensor corrosiebestendig is. Een ander punt van aandacht is de capaciteit van de ketel. Door de condensor kan de weerstand in de rookgasstroom worden vergroot, waardoor de ketel juist iets harder moet werken.

Ook moet de condensor een tegenstroom krijgen van voldoende koud water om voor afkoeling te zorgen. Dit kan koud inkomend voedingswater zijn.

Doelmatig beheer en onderhoud

Onderhoud de warmtewisselaar volgens leveranciersstandaarden. Onderdeel van het onderhoud van de warmtewisselaar volgens leveranciersstandaarden is het regelmatig inspecteren en reinigen van de warmtewisselaar.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Voor Glastuinbouw

Bij meer dan 4.600 bedrijfsuren van de stoomketel.

Technische randvoorwaarde

  • Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C).
  • Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Alternatieve maatregel

Gebruik de teruggewonnen warmte voor alternatieve toepassingen. De warmte uit de rookgassen kan ook worden ingezet voor andere processen zoals de voorverwarming van proceswater of ventilatielucht.

Bent u tevreden over deze pagina?