FB4 - Vervang stoom als middel voor ruimteverwarming

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Stoom voor ruimteverwarming heeft vaak een hogere temperatuur dan nodig is. Bovendien geeft het opwekken van stoom via een stoomketel een lager rendement dan bijvoorbeeld een direct of indirect gestookte luchtverhitter.

Door de hoge temperaturen treedt daarnaast veel warmteverlies op in het stoomdistributiesysteem. Als laatste is ook de ruimtetemperatuur lastiger te regelen door de hoge warmte-inhoud van de stoom en de constante aanvoertemperatuur. Het vervangen van stoom als middel voor ruimteverwarming zorgt daardoor altijd voor energiebesparing.

Huidige situatie

De ruimteverwarming gebeurt met een met stoom gevoede luchtverhitter.

Herkenning

De ondernemer weet bijna altijd wel of er stoom gebruikt wordt voor de ruimteverwarming. Wanneer stoom voor ruimteverwarming gebruikt wordt, is dit vaak herkenbaar aan het feit dat er een LD-stoomleiding (lagedruk stoomleiding) naar de bedrijfshal loopt. De radiatoren of convectoren zijn op deze leiding aangesloten.

Uitvoering

Voor de uitvoering van de maatregel moet het bestaande verwarmingssysteem afgekoppeld worden van het stoomnet. Afhankelijk van het toegepaste alternatief zijn aanpassingen nodig. Bij vervanging van de stoomketel door een cv-ketel kan mogelijk het leidingwerk naar de heaters of radiatoren worden hergebruikt. Als direct gestookte luchtverhitters worden toegepast moeten die worden voorzien van een gas- of elektriciteitsleiding al naar gelang de keuze die wordt gemaakt. Dat geldt ook als infraroodpanelen of donkerstralers worden toegepast.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

  • Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 meter van de te verwarmen ruimte.
  • De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters).

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?