FB6 - Isoleer stoomleidingen en appendages

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Door het isoleren van leidingen en appendages (flenzen, kleppen etc.) blijft de warmte in de leiding. Er is minder aardgas nodig om bij te stoken voor de verloren warmte. Dit is de energiebesparing.

Het isoleren van de leidingen en appendages heeft meerdere voordelen. Het belangrijkste is natuurlijk de energiebesparing, maar daarnaast zijn er nog een aantal voordelen:

  • De veiligheid neemt toe, want door de isolatie neemt de oppervlaktetemperatuur af en dit verkleint het risico op brandwonden.
  • De warmte in de ruimte neemt af, waardoor het comfort in de ruimte waar de stoominstallatie staat toeneemt.
  • Het geluidsniveau van de stoomleidingen neemt af. Vooral in bochten en vernauwingen kan er best veel geluid ontstaan. Door de leidingen te isoleren voorkom je dat dit geluid zich in de ruimte verspreidt.

Huidige situatie

De stoomleidingen zijn niet of onvoldoende geïsoleeerd.

Herkenning

Ongeïsoleerde stoomleidingen en appendages zijn goed herkenbaar, aangezien dan alleen een metalen oppervlakte te zien is. Daarnaast komt er tijdens bedrijfstijden veel voelbare warmte van de leidingen en appendages af. Ook met behulp van een warmtecamera kan dit goed in kaart worden gebracht.

Uitvoering

Het isoleren van stoomleidingen en appendages is goed uitvoerbaar. U kunt kiezen uit een verscheidenheid aan isolatiematerialen en diktes.

In het algemeen is het verstandig om voor een dikkere isolatielaag te kiezen, want de meerkosten zijn relatief beperkt en door de hoge temperaturen is de extra besparing van de dikkere isolatielaag significant.

Werk de isolatie af met een beschermende bekleding, zoals aluminiumfolie, kunststof folie, of een metalen plaat. Dit beschermt het isolatiemateriaal tegen beschadiging en vocht.

De appendages kunnen vaak afgewerkt worden met zogeheten matrassen. Dit zijn een soort dikke dekens die op maat gemaakt en afneembaar zijn. Door de afneembaarheid blijven de appendages goed bereikbaar voor onderhoud en inspectie.

Het advies is om het isoleren te bespreken met een installateur. Er dient een goede werking van het proces gehandhaafd te blijven worden.

Doelmatig beheer en onderhoud

Isolatie kan na verloop van tijd beschadigd raken of slijten. Denk bijvoorbeeld aan slijtage door weersinvloeden, trillingen, chemische invloeden of aanraking door personen. Om te voorkomen dat er onnodig warmteverlies optreedt, is het belangrijk om de isolatie regelmatig te controleren. Het is aan te raden dit minimaal jaarlijks visueel te doen en ten minste eens in de drie jaar uitgebreider door het uitvoeren van een warmtescan.

Relevante wetgeving

Vanuit Arbowetgeving is het verplicht om warme leidingen te isoleren die binnen handbereik zijn van mensen.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?