FB7 - Pas een omgekeerde osmose (RO)-installatie toe om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Bij Reverse Osmose (RO) wordt water onder hoge druk door een membraan geperst. Het membraan houdt een groot deel van de onzuiverheden (hoofdzakelijk zouten) tegen. Het is een veelgebruikte techniek om water te zuiveren. Met zuiver water als voedingswater naar een stoomketel vindt er minder afzetting van kalksteen plaats.

Ketelsteen ontstaat aan de wanden van de ketel als er veel verontreinigingen in het water zitten, met name bij de aanwezigheid van calcium- en magnesiumionen. Hoe meer ketelsteen in de ketel aanwezig is, hoe lager de warmteoverdracht.

Delen van dit ketelsteen bezinken, net als andere verontreinigingen. Daarom is een regelmatige spui nodig om de verontreinigingen te verwijderen. Suppletiewater vult het gespuide water aan. Dit verse water wordt ook opgewarmd in de ketel. Het warme spuiwater gaat vervolgens naar het riool, waardoor deze energie verloren gaat. Met zuiver water is er minder spui nodig, waardoor er minder suppletiewater/spuiwater opgewarmd wordt en verloren gaat in het riool. Hierdoor bespaart u energie.

Huidige situatie

Er is een stoomketel zonder waterbehandeling of met enkel een eenvoudige ontharder zoals een harskolom aanwezig. De waterverversing (spui) is ten minste 10%.

Herkenning

Een RO-installatie is herkenbaar aan een reeks van buizen die in serie aan elkaar geschakeld zijn. De RO-installaties is vòòr de stoomketel geplaatst in de waterleiding.

Uitvoering

RO-installaties zijn bij leveranciers vaak 'vanaf de plank' beschikbaar in standaardcapaciteiten. Deze kunnen in de ketelvoedingswaterleiding gemonteerd worden.

Bij zeer hard water kan het noodzakelijk zijn om eerst een onthardingsinstallatie vóór de RO-installatie te gebruiken, om aanslag op de membraanfilters te voorkomen.

Doelmatig beheer en onderhoud

  • Controleer regelmatig op lekkages en uitvoeren van onderhoud aan de reverse osmose-installatie.
  • Analyseer periodiek van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed.
  • Periodiek het voorfilter regenereren.
  • Vervang de membranen volgens de opgegeven levensduur van de fabrikant.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?