FB8 - Plaats een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces om het suppletiewater voor te verwarmen met warmte uit te lozen water

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Heetwaterprocessen worden vaak gevoed met spuiwater van de stoomketel. Het spuiwater heeft door de hoge druk en hoge temperatuur een hoge energie-inhoud. Door warmte bij de uitlaat van heetwaterprocessen terug te winnen en nuttig in te zetten, gaat er minder energie verloren.

Het terugwinnen van de warmte kan door een warmtewisselaar te plaatsen in de uitlaatstroom van het heetwaterproces, zodat het warme water de warmte aan het suppletiewater kan overdragen. Het suppletiewater wordt vervolgens naar de stoomketel gepompt en gebruikt als ketelvoedingswater.

De warmte is ook te gebruiken voor een ander bedrijfsproces.

Huidige situatie

Er is een heetwaterproces aanwezig (bijvoorbeeld een kratten- of gereedschapwasser) waarbij het warme afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool zonder dat daar warmte uit is teruggewonnen.

Herkenning

Bij de uitlaat van het heetwaterproces is een warmtewisselaar geplaatst als de maatregel is uitgevoerd. Wanneer alleen leidingen te zien zijn, dan zal deze maatregel nog niet uitgevoerd zijn.

De warmtewisselaar kan een bobbel in de leiding zijn, een platenwisselaar (een reeks platen) of een buizenwisselaar met reeks buizen in een cilindrische mantel of buis.

Uitvoering

Om de warmte uit het heetwaterproces te gebruiken voor het voorverwarmen van het suppletiewater, moet er een warmtewisselaar worden geplaatst bij de uitgang van het heetwaterproces.

Warmtewisselaars zijn in verschillende vormen te koop. Een voorbeeld is de buizenwarmtewisselaar. Deze is te herkennen aan buizen in een mantel of buis. Voor warmteterugwinning van proceswater is de buizenwarmtewisselaar het meest geschikt.

Hierbij zijn een aantal aandachtspunten belangrijk:

  • Het materiaal van de warmtewisselaar moet tegen de samenstelling van het water uit het heetwaterproces kunnen.
  • Voor een optimale werking moet het temperatuurverschil tussen de warme en de koude stroom minimaal 5°C zijn.
  • De warmtewisselaar moet geoptimaliseerd zijn voor de temperatuur en snelheid van het water bij de uitlaat van het heetwaterproces en hiervoor dus voldoende warmteoverdracht hebben.
  • Zorg dat de warmtewisselaar goed toegankelijk is voor onderhoud.

Doelmatig beheer en onderhoud

Het is belangrijk dat de warmtewisselaar de warmte over kan dragen. Om dit te garanderen is het belangrijk dat deze op tijd wordt gereinigd. Afhankelijk van de intensiteit van het proces is het advies dit minstens eens in de twee jaar te controleren.

Zorg dat de temperatuur van het aanvoerwater van het heetwaterproces niet hoger is dan voor het proces noodzakelijk is. Dit zorgt voor een directe energiebesparing.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar.

Voor Glastuinbouw

Bij meer dan 2.400 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar.

Technische randvoorwaarde

Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?