FC5 - Vervang IE3-elektromotoren door efficiëntieklasse IE4

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

De Europese Commissie heeft standaard efficiëntieklassen vastgesteld om zicht te geven op de zuinigheid en duurzaamheid van de elektromotoren op de markt. De verschillende klassen worden aangegeven middels IE, gevolgd door een nummer. Hoe hoger het nummer, hoe zuiniger de motor. Elektromotoren uit een hogere efficiëntieklasse (zoals IE4) verbruiken minder elektriciteit dan elektromotoren met een lagere efficiëntieklasse. Door het vervangen van IE2- en IE3-elektromotoren door IE4-elektromotoren bespaart u energie. Als u de motor in deellast gebruikt is de besparing nog groter. Vaak is dat het geval omdat motoren vanuit het ontwerp een marge hebben op de gevraagde capaciteit van de achterliggende procesapparatuur.

Huidige situatie

Er zijn elektromotoren aanwezig met efficiëntieklasse IE3. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er IE3 op het typeplaatje van de motor staat.

Type met IE-aanduiding

Herkenning

De efficiëntieklasse van de motor is af te lezen op het metalen specificatieplaatje dat op de motor is gemonteerd. Op oudere motoren is de efficiëntieklasse niet terug te vinden, maar deze zullen in de meeste gevallen nog niet voldoen aan de vereiste efficiëntieklasse.

In onderstaande tabel is te zien vanaf welk moment de opeenvolgende efficiency-eisen gelden. Het bouwjaar van de motor geeft daarmee een indicatie van de efficiency. Bij twijfel kan aanvullend informatie worden opgevraagd bij de producent van de motor.

Ingangsdatum van de richtlijn

Nominale spanning 50 - 1.000 V

16 juni 20111

1 jan 2015

1 jan 2017

1 juli 2021

1 juli 2023

Driefasenmotoren 2, 4 en 6-polig

 

 

 

   

van 750 W tot 7,5 kW

IE2

 

IE3 of IE2 met VSD*

   

van 7,5 kW tot 375 kW

IE2

IE3 of IE2 met VSD*

     

Driefasenmotoren 2, 4, 6 en 8-polig

 

 

 

   

van 120 W tot 750 W

     

IE22

 

van 750 W tot 1 MW

     

IE32

 

Driefasenmotoren 2, 4 en 6-polig

 

 

 

   

van 75 kW tot 200 kW

       

IE43

Ex eb motoren voor explosieve omgevingen 2, 4, 6 en 8-polig

 

 

 

   

vanaf 120 W tot 1 MW

       

IE2

Eenfasemotoren 2, 4, 6 en 8-polig

 

 

 

   

vanaf 120 W

       

IE2

*VSD: Variable Speed Drive; dat wil zeggen een IE2 motor met toerenregeling.
1 vanaf deze datum geldt ook een informatieverplichting voor fabrikanten om in vrij toegankelijke documentatie de eigenschappen van de motor te ontsluiten.
2 inclusief ‘andere’ (niet Ex eb) explosieveilige motoren met certificaat Ex ec, Ex tb, Ex tc, Ex db of Ex dc en inclusief remmotoren.
3 exclusief Ex eb en andere explosieveilige motoren met certificaat Ex ec, Ex tb, Ex tc, Ex db of Ex dc en exclusief remmotoren.

Uitvoering

Vervang de elektromotor door een motor van minimaal IE4-klasse die past bij de vermogensvraag van de aandrijving.

Elektromotoren worden gekozen op basis van het vereiste vermogen en andere technische specificaties zoals koppel. Voor elk type elektromotor binnen de vermogensrange van de EML is een variant beschikbaar in de IE4-klasse.

Relevante wetgeving

Aan nieuwe elektromotoren worden in Europa eisen gesteld. Elektromotoren met een vermogen:

  • van 120 tot 750 W moeten voldoen aan de IE2-norm
  • van 750 W tot 75 kW moeten voldoen aan de IE3-norm
  • van 75 kW tot 200 kW moeten voldoen aan de IE4-norm
  • vanaf 200 kW moeten voldoen aan de IE3-norm

Doelmatig beheer en onderhoud

Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften.

Economische randvoorwaarde

Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar.

Technische randvoorwaarde

Het vermogen van de motoren is meer dan 0,75 kW.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Nee

Bent u tevreden over deze pagina?