FD10 - Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Warmte wordt uit een ruimte opgenomen door een verdamperinstallatie. Deze wordt weer afgegeven door de warmte te comprimeren en via de condensor te lozen in de buitenlucht. Ook is de warmte eventueel nuttig te gebruiken voor parallelle verwarming.

Een luchtgekoelde condensor is functioneert beter als de aangevoerde lucht koeler is. Voor een condensor die binnen staat is de omgevingstemperatuur vaak hoger dan de buitenlucht. Dan loont het om de condensor via een apart aanzuigkanaal van koele lucht te voorzien. De condensorventilator hoeft hierdoor minder hard te werken en dat bespaart energie.

Huidige situatie

Er is een koelinstallatie aanwezig waarbij de luchttoevoer en de afgegeven warme lucht van de condensor in dezelfde ruimte terechtkomen, waardoor deze opwarmt.

Herkenning

Er is sprake van een inpandige condensor zonder restwarmtebenutting. Er is geen apart aanzuigkanaal aanwezig waarmee koude lucht uit de buitenlucht of een naastgelegen onverwarmde ruimte voor de condensor aangezogen kan worden.

Uitvoering

Plaats een aanzuigkanaal waardoor het aanzuigen van koude lucht mogelijk is.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

  • De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 meter.
  • De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Alternatieve maatregel

Verplaats de condensor naar buiten toe. Door de condensor naar buiten te plaatsen, wordt altijd gebruikgemaakt van koude buitenlucht. Als de ruimte daarvoor is, dan kan dit een verstandig alternatief zijn.

Bent u tevreden over deze pagina?