FD11 - Pas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Door het toepassen van een automatische condensordrukregeling op basis van de buitenluchttemperatuur, zal de condensortemperatuur op jaarbasis gemiddeld dalen. Dit maakt de koelinstallatie efficiënter.

  De koelmachine heeft een verdamper waarmee deze warmte haalt uit het te koelen medium of de te koelen ruimte. Met een condensor staat de koelmachine de opgenomen warmte af, meestal aan de buitenlucht. Hoe kleiner het verschil in temperatuur van het koudemiddel tussen de verdamper en de condensor, hoe hoger het (theoretisch) rendement van de koelmachine is.

  Voor een goede warmteoverdracht van de condensor is een vast temperatuurverschil van ongeveer 15 °C met de buitenlucht nodig. Bij het ontwerpen van de koelmachine is voor de condensortemperatuur rekening gehouden met een zomerse temperatuur van 30 °C of hoger. Zo werkt de koelmachine altijd goed. Over het hele jaar (maar ook over de zomerperiode) is de (gemiddelde) buitentemperatuur lager. Een lagere temperatuur voor de condensor is dan al goed genoeg. De druk van de condensor mag dan ook lager zijn. Met een automatische condensordrukregeling is de druk continu aanpasbaar zodat het temperatuurverschil tussen de condensor en de buitenlucht gelijk blijft. Het bespaart energie om de druk te verlagen.

  Bij een automatische condensordrukregeling is het temperatuurverschil van het koudemiddel tussen de verdamper en de condensor lager. De koelmachine heeft een hogere coëfficiënt of performance (COP). Zo daalt het elektriciteitsverbruik van de koelmachine.

  Huidige situatie

  Er is een koelinstallatie met een vermogen van ten minste 20 kWth aanwezig, die is voorzien van een elektronisch expansieventiel en die werkt met een vaste condensordruk gedurende het gehele jaar.

  Condensordrukregeling

  Herkenning

  Er is geen buitentemperatuursensor aanwezig. De condensor staat vaak op het dak of hangt aan de muur. De donkere warmtewisselaar heeft koelvinnen. Het scherm van de koelmachine biedt soms de mogelijkheid om de condensordruk af te lezen. Op de specificaties of de offerte van de koelmachine is te zien of er een condensordrukregeling is.

  Uitvoering

  Plaats een buitentemperatuursensor en koppel deze door middel van een regeling met de condensordrukregelaar.

  Economische randvoorwaarde

  Niet van toepassing.

  Technische randvoorwaarde

  • De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint.
  • De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor.

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Ja

  Bent u tevreden over deze pagina?