FD15 - Pas heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Een koelinstallatie onttrekt warmte aan de te koelen ruimte (bijvoorbeeld aan een koelcel). Soms is het koudemiddel in de verdamper kouder dan 0 °C. In dat geval kan waterdamp uit de te koelen ruimte op de verdamper vastvriezen en ontstaat ijsaangroei of rijp. De ijslaag heeft een isolerende werking. Daardoor kan de warmte uit de te koelen ruimte de verdamper minder goed bereiken. Dan is tijdelijk meer elektriciteit (tot wel 30%) nodig om de te koelen ruimte op de gewenste temperatuur te houden.

  De weggeblazen warmte gaat zo verloren terwijl ergens anders in het gebouw een warmtevraag kan zijn. Bijvoorbeeld voor ruimteverwarming of warm tapwater.

  Het terugwinnen van warmte bij koelinstallaties begint inmiddels vooral bij supermarkten gemeengoed te worden.

  Huidige situatie

  Er is een koelinstallatie aanwezig waarbij de warmte van de condensors niet nuttig wordt gebruikt.

  Pas heetgasontdooiing toe

  Herkenning

  Een koelmachine die warmte normaliter aan de buitenlucht afgeeft, is herkenbaar aan een warmtewisselaar die geplaatst is tussen de compressor en de condensor. Soms is de condensor volledig vervangen door een warmtewisselaar. De condensor is te herkennen aan leidingen die warm zullen aanvoelen en vaak in buitenopstelling is. Het beschikbare thermische vermogen kan globaal worden bepaald als de som van het opgenomen elektrisch vermogen van de compressor (Pe) en het koelvermogen (Qc), vermenigvuldigd met een factor 0,9 ter compensatie van verliezen in het systeem. [Qth = (Pe + Qc) * 0,9].

  Uitvoering

  Het is belangrijk om de verdamper ijsvrij te houden – of in ieder geval regelmatig ijsvrij te maken. Hoe vaak dat nodig is, hangt af van de relatieve luchtvochtigheid in de te koelen ruimte. De relatieve luchtvochtigheid hangt af van de hoeveelheid (warme en vochtige) omgevingslucht die de te koelen ruimte binnenkomt. Maar dit is ook afhankelijk van de vochtproductie van het te koelen product. Als de deur van een koel- of vriescel vaak openstaat, is ontdooien vaker nodig.

  Het proces van heetgasontdooiing bestaat uit verschillende fasen. Eerst sluit de vloeistofklep voor het koudemiddel naar de verdamper. De compresssor zuigt het koudemiddel vervolgens uit de verdamper, waarna de verdamperventilator uitschakelt. Dan gaat de heetgasklep naar de verdamper open (bij een bepaalde druk). De compressor perst het hete gas door de verdamper. De verdamper warmt van binnenuit op en het ijs smelt. Als de verdamper de beëindigingstemperatuur heeft bereikt, sluit de heetgasklep. Is de verdamper voldoende afgekoeld, dan gaat de koelinstallatie over naar de stand 'koelbedrijf'.

  Voor het omkeerbare proces is een extra regelklep met leiding nodig. Deze klep leidt het warme gas na de compressor naar de aanvoerleiding van de verdamper.

  Bij grotere installaties is het mogelijk gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij de koeling van andere cellen. De verdampers worden hierbij één voor één ontdooid.

  Doelmatig beheer en onderhoud

  Controleer regelmatig de werking van de heetgasontdooiing. Er mag in principe geen ijsaangroei op de verdamper zichtbaar zijn.

  Economische randvoorwaarde

  Niet van toepassing.

  Technische randvoorwaarde

  Niet van toepassing.

  Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

  Nee

  Bent u tevreden over deze pagina?