FD5 - Isoleer koel- en vriesleidingen

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Een koelinstallatie produceert koude, vaak in de vorm van koudemiddel dat gedistribueerd wordt naar koude-afnemers. Het koudemedium gaat door leidingen naar de koude-afgiftesystemen in de te koelen ruimten. Door het isoleren van de leidingen is er minder verlies van koude op plaatsen waar dat niet nodig is, zoals in verwarmde ruimten. Daardoor is er ook minder energie nodig om de ruimte op temperatuur te houden. Het aanbrengen van isolatie om koel- en vriesleidingen beperkt koudeverlies naar de omgeving, zo hoeft er minder koude geproduceerd te worden. Hierdoor neemt het energiegebruik van de koelinstallatie af. Dit is de energiebesparing.

Daarnaast gaat isolatie corrosie tegen. Er is namelijk geen condensvorming direct op de leiding. Het isolatiemateriaal moet wel dampdicht zijn. Zo wordt voorkomen dat onder het isolatiemateriaal alsnog condens optreedt, met corrosie tot gevolg.

Huidige situatie

De gekoelde koel- of vriesleidingen zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. Het gaat hierbij om de leidingen van de koelmachine naar het afgiftesysteem.

Isoleer koel- en vriesleidingen

Herkenning

Isolatie is op verschillende manieren herkenbaar:

  • Aan een juiste oppervlaktetemperatuur van de leiding. Geïsoleerd moet de leiding ongeveer op ruimtetemperatuur zijn.
  • De leidingdiameter is groter door aanwezigheid isolatiemateriaal.
  • Het isolatiemateriaal heeft één kleur (voor warme onderdelen vaak wit of grijs en voor koude onderdelen vaak zwart).

Er is geen of beschadigde isolatie aanwezig op de koel- en vriesleidingen.

Uitvoering

Retourleidingen hoeven niet geïsoleerd te zijn. Deze zijn te herkennen aan een sticker op de leiding of op de specificatie van de koelmachine met het gebruikte koudemiddel.

Gebruik vanwege condensvorming het isolatiemateriaal FEF (flexibel elastomeric foam). Het gebruik van een ander isolatiemateriaal met een structuur van gesloten cellen, een hoge dampdiffusieweerstand en een laag warmtegeleidingsvermogen is ook mogelijk.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?