FD7 - Isoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Door het isoleren van de koelcelwanden wordt verlies van kou naar de omgeving voorkomen. Ook wordt de opwarming van de koelcel verminderd. Hierdoor daalt het elektriciteitsgebruik van de koelinstallatie.

Omdat koelcellen meestal continue in gebruik zijn, loont het om goed te kijken naar de mogelijkheden om koelcellen te isoleren.

Huidige situatie

Er is een niet of onvoldoende geïsoleerde koelcel aanwezig. De isolatiedikte is ten hoogste 15 millimeter (Rd-waarde is 0,5 m²K/W of lager).

Isoleer de wanden van koelcellen

Herkenning

Er is minder dan 15 millimeter isolatie aanwezig rondom of in de koelcel.

Informatie hierover kan uit technische tekeningen of offertes gehaald worden. Ook als de aanwezige isolatie (groten)deels beschadigd is, zal de werking minder zijn. Bovendien is er dan risico op corrosie.

De isolatie van de koelcel is te herkennen aan de panelen met isolatiemateriaal die op de buitenwand van de koelcel zitten.

Uitvoering

Isoleer de wanden van de koelcel. Pas isolatiemateriaal toe met een Rd-waarde van ten minste 6 m²K/W. Hierdoor daalt het elektriciteitsgebruik van de koelinstallatie. De keuze van het isolatiemateriaal is hierbij belangrijk. Het materiaal moet dampdicht zijn zodat vocht niet in de isolatieschil van de koelcel trekt. In de uitvoering is het belangrijk dat de isolatie goed en zonder onderbrekingen is aangebracht. Ook in verband met mogelijke condensvorming en daarmee gevaar op corrosie.

Doelmatig beheer en onderhoud

Controleer regelmatig de isolatie op beschadigingen en vochtproblemen volgens de leveranciersvoorschriften.

Economische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Alternatieve maatregel

Vervang de huidige koelcel. In plaats van het aanbrengen van betere isolatie kan het, vooral bij oude koelcellen, verstandig zijn om de complete koelcel te vervangen.

Bent u tevreden over deze pagina?