FD8 - Regel de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

In grotere koelcellen kunnen intern temperatuurverschillen optreden. Doordat een temperatuursensor in de koelcel de koelinstallatie informatie geeft over het gevraagde vermogen in de koelcel, is zowel een over- als een onderschatting van het gevraagde vermogen mogelijk. Door met meerdere temperatuursensoren te werken in grote koelcellen kan koude heel gericht worden geleverd. Zo wordt het leveren van te veel vermogen aan de koelcel voorkomen.

In koel- en vriescellen draait continu een ventilator bij de verdamper om temperatuurverschillen te voorkomen. Door de verdamperventilator te regelen op basis van meerdere temperatuursensoren is energie te besparen. Dit is mogelijk doordat de regeling van de ventilator de temperatuurverschillen in de ruimte meet en het koelvermogen daarop stuurt.

Huidige situatie

Er is een koelcel aanwezig, waarbij de verdamperventilator niet wordt geregeld op basis van meerdere temperatuursensoren.

De verdamperventilator is voorzien van een frequentieregelaar.

Temperatuursensor

Herkenning

Het uitvoeren van deze maatregel is pas effectief bij koelcellen met een inhoud groter dan 250 m3. Een koelcel waarvan de koelinstallatie geregeld wordt met meerdere temperatuursensoren is herkenbaar aan de door de ruimte heen opgehangen sensoren. Deze zijn vervolgens verbonden met de koelregeling van de koelcel. Vraag de beheerder van de koelcel op welke locaties de temperatuursensoren hangen en of de regeling met de koelmachine actief is.

De temperatuursensor zelf is vaak te herkennen aan een klein kastje met een uitsteeksel eraan. Hierin zijn veel varianten mogelijk.

Uitvoering

Plaats extra temperatuursensoren in de koelcel en plaats een regeling die op basis van de temperatuur de verdamperventilatoren regelt. Bij het plaatsen is het van belang dat sensoren niet bedekt worden t door producten of andere voorwerpen.

Het aantal sensoren is afhankelijk van de vorm en het volume van de ruimte. Als vuistregel geldt dat er per 150 m3 inhoud van de koelcel één temperatuursensor moet worden gebruikt. De plaatsing van de sensoren is afhankelijk van de opstelling van de te koelen producten in de ruimte. Deze moeten niet te dichtbij de verdamperventilator worden gehangen om te voorkomen dat het koudesetpoint al direct bereikt lijkt te worden.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik.

Technische randvoorwaarde

  • De oppervlakte van de koelcel is ten minste 100 m2.
  • In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?