FD9 - Pas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product)

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Groente, fruit en andere plantaardige producten produceren ethyleengas. Deze concentraties ethyleen kunnen zo hoog worden dat het product bederft. Een goede ventilatie is voor opgeslagen zogenaamde ‘levende producten’ daarom belangrijk.

Tijdens de bewaarperiode is het niet nodig de volledige ventilatiecapaciteit van de koeling te benutten. Door te sturen op de ethyleenconcentratie optimaliseert u het ventilatievoud. Het vereiste ventilatievoud van de lucht is het aantal malen per uur dat een ruimte-inhoud wordt doorspoeld met geconditioneerde lucht uit een luchtbehandelingsinstallatie.

De mate waarin de motor van de ventilator wordt teruggeregeld, bepaalt de hoogte van de energiebesparing. Bijvoorbeeld: een 20% lager toerental levert ongeveer 50% besparing op het elektriciteitsverbruik.

Huidige situatie

Er is een koelcel aanwezig voor de opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten, waarbij het ventilatievoud niet wordt geregeld.

Ethyleensensor

Herkenning

De ethyleensensor is een (grijs) meetkastje dat vaak aan de muur zit. De dagelijks beheerder weet waarschijnlijk waar de ethyleensensor zicht bevindt. Anders is deze ook te vinden op de monitoring van het klimaatsysteem of een schematische tekening of er is een offerte waaruit op te maken is dat het gaat om een ethyleensensor die gekoppeld is met de regeling van de klimaatbeheersing.

Uitvoering

Een ethyleensensor meet continu het ethyleengehalte in de lucht van de opslagruimte. Een aansluiting op een klimaatcomputer maakt regelingen mogelijk voor de klepstand (of toerental van de ventilator). Het ethyleengehalte blijft onder de schadedrempel.

De ethyleen-analyser stuurt de frequentieregeling van aandrijfmotoren aan. De aandrijfmotoren van ventilatoren gebruiken veel energie, met name als ze op het maximale vermogen draaien. Toch is niet altijd het hele ventilatiedebiet nodig om de lucht met ethyleen af te voeren en verse lucht naar binnen te brengen.

Door een ethyleen-gestuurde frequentieregeling aan te brengen op de aandrijfmotor van de ventilator is het toerental (en daarmee het debiet) te variëren. Omdat het toerental aangepast wordt aan de vraag gebruikt de motor niet meer energie dan nodig.

Economische randvoorwaarde

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar.

Technische randvoorwaarde

De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?