FE1 - Vervang de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Salamanders met automatische (pan)detectie registreren zelf of er een product onder staat. Is er geen product? Dan schakelt de grill uit. Hierdoor daalt het elektriciteitsverbruik.

De salamander is te vinden bij het klaarmaken van producten in groot- of restaurantkeukens, maar ook in kleinere keukens zoals bij sportclubkantines.

Huidige situatie

Er zijn één of meer infrarood-salamanders aanwezig waarbij een aan/uit- of tijdschakelaar ontbreekt.

Herkenning

Een salamander is een verwarmingselement in een spiraalvorm. Een salamander wordt toegepast in een open oven, met onder en boven een salamander.

Automatische (pan)detectie is met het blote oog niet makkelijk te herkennen. Wel zitten er meestal aparte bedieningstoetsen op het apparaat waarmee de automatische stand aan of uit is te zetten.

Uitvoering

Automatische detectie is niet toe te voegen aan een bestaande salamander. Het kan alleen bij een nieuw apparaat worden meegeleverd.

Economische randvoorwaarde

Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Ja

Bent u tevreden over deze pagina?