FE4 - Pas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

In een laagdebiet-afzuigkap zijn luchttoevoercompartimenten aangebracht voor het inblazen van lucht aan de onder- en/of binnenzijde van de luifelranden. Doordat er minder lucht hoeft te worden afgezogen bij dezelfde dampafvangprestaties, hoeft er ook minder lucht te worden toegevoerd. Doordat er minder lucht wordt toegevoerd, hoeft er minder lucht verwarmd of gekoeld te worden. Hierdoor daalt het energieverbruik.

Het gebruiken van een laagdebiet-afzuigkap heeft als neveneffect dat het afzuigkanaal, afzuigventilator en eventuele filters kleiner kunnen worden uitgevoerd. Bij een schone installatie, in plaats van vervanging bestaande apparatuur, zal de totale investering van de installatie lager zijn.

Huidige situatie

Er is een conventionele afzuigkap aanwezig zonder extra luchttoevoercompartimenten.

Herkenning

Een laagdebiet afzuigkap is te herkennen aan afzuigpunten in de rand van de kap.

Uitvoering

Een laagdebiet-afzuigkap is te installeren op de plaats van de afvoer van de conventionele afzuigkap.

Doelmatig beheer en onderhoud

Reinig de afzuigkap volgens het interval zoals aangegeven in de leveranciersvoorschriften.

Economische randvoorwaarde

Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar.

Technische randvoorwaarde

Niet van toepassing.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Nee

Bent u tevreden over deze pagina?