FE5 - Pas een elektrisch frituurtoestel toe in plaats van een gasgestookt toestel

Gepubliceerd op:
3 oktober 2023
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023

Door het vervangen van een frituurtoestel op gas door een elektrische variant, zal het warmteverlies naar de omgeving verminderen. Hierdoor neemt de efficiëntie toe.

Het toepassen van een elektrisch frituurtoestel heeft ook als voordeel dat er geen koolstofmonoxide vrij kan komen. Bovendien is er geen kans op een gasexplosie. Hierdoor is het systeem ook veiliger.

Daarnaast heeft een elektrisch frituurtoestel als voordeel dat het minder warmte naar de omgeving afstraalt (via de rookgasafzuiging) waardoor er in de zomermaanden minder koeling in de ruimte nodig is om de ruimtetemperatuur aangenaam te houden. Dit bespaart ook energie.

Huidige situatie

Er is een gasgestookt frituurtoestel aanwezig.

Herkenning

Het frituurtoestel is aangesloten op het gasnet. Dit is te herkennen aan de gele of oranje toevoerslang aan de achterkant van de frituur en/of de elektrische ontsteking om de het frituurtoestel in te schakelen.

Uitvoering

Vervang het frituurtoestel door een elektrische variant.

Leg indien nodig een 3 fase perilex-aansluiting aan voor de elektriciteitsvoorziening.

Economische randvoorwaarde

Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

Technische randvoorwaarde

De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Nee

Bent u tevreden over deze pagina?