FE6 - Pas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant

Laatst gecontroleerd op:
29 september 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2023

Een elektrische combisteamer is een energie-efficiënte optie, om een aantal redenen:

  • Er geen rookgaskanaal nodig, wat wel het geval is bij gasgestookte combisteamers. Rookgas bevat warmte die bij steamers doorgaans verloren gaat aan de buitenlucht.
  • Er vindt minder energieverlies in het apparaat plaats. Een brander verliest meer energie bij het opwarmen van water om de stoom te genereren.

De elektriciteit kan duurzamer worden opgewekt dan gas. Zeker naar de toekomst toe gaat dit een steeds belangrijkere rol spelen. Daarnaast heeft het gebruik van een elektrische combisteamer als voordeel dat er geen koolstofmonoxide vrij kan komen en er geen kans op een gasexplosie is. Hierdoor is het systeem ook veiliger.

Huidige situatie

Er is een gasgestookte combisteamer aanwezig.

Herkenning

De huidige combisteamer is aangesloten op het gasnet. Dit is te herkennen aan de gele of oranje toevoerslang op het apparaat.

oude en nieuwe windmolen

Uitvoering

Vervang de combisteamer door een elektrische combisteamer. Leg indien nodig een 3 fase perilex-aansluiting aan voor de elektriciteitsvoorziening. Laat dit altijd uitvoeren door daarvoor gekwalificeerde mensen.

Houd er rekening mee dat het vermogen van een elektrische steamer vaak wat lager is dan bij een gasgestookte variant. Dit zorg voor een langere opwarmtijd.

Economische randvoorwaarde

Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

Technische randvoorwaarde

De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.

Direct uitvoerbaar (zelfstandig moment)

Nee

Bent u tevreden over deze pagina?